tpm metoda

koristi za podjetje

 • Urejeno in varno delovno mesto – 55%
 • Večja učinkovito/produktivnost (OEE) – 85%
 • Prihranki – 85%
 • Optimizacija procesov – 65%
 • Zmanjševanje izgub – 70%
 • Pretok materialov – 5%
 • Optimizacija oskrbovalne logistike – 5%
 • Izboljšanje skladiščnega poslovanja – 0%

01

TPM metoda – celovito produktivno vzdrževanje

TPM metoda – Total productive maintenance oziroma celovito produktivno vzdrževanje je metoda – projekt – miselnost, ki zelo intenzivno poseže v navade in način dela tako vzdrževanja kot proizvodnje. Dobro vzdrževan strojni park je osnova za visoko učinkovitost – produktivnost. Sam pristop, vpeljava metode, je odvisen od pravilno zastavljene strategije in postavitve organizacije TPM, ki bo skrbela za postopno vpeljavo metode v okviru lean proizvodnje. Prav tako je ključna izbira pravega koordinatorja TPM, ki vodi interno projekt in skrbi za nemoteno delo vseh timov TPM. Zadolžitve koordinatorja TPM so odvisne od velikosti podjetja in intenzivnosti same vpeljave.

Lahko rečemo, da je to 1. metoda v učinkoviti proizvodnji.

02

Koristi metode TPM

 • Daljša življenjska doba strojev
 • Maksimalna izkoriščenost stroja
 • Večja učinkovitost strojev
 • Hitrejša menjava orodij ob menjavi izdelkov
 • Manj okvar, zastojev, nezgod in nesreč – boljša zanesljivost
 • Manj nenačrtovanih vzdrževanj
 • Višji OEE
 • Nižji stroški proizvodnje
 • Višja morala (zaposleni so »lastniki« strojev in odgovorni za vzdrževanje opreme, so ponosni na svoje dosežke)
 • Boljša kakovost izdelkov (večje zadovoljstvo strank)
 • Odpravljanje majhnih težav, preden preidejo v večje
 • Manjša zaloga rezervnih delov
 • Nižji obratovalni stroški
 • Večji prenos znanja med zaposlenimi
 • Čistejše, bolj urejeno varno in ergonomsko delovno okolje – varnejše delovno okolje
 • Izboljšana podoba podjetja
 • Razvoj kompetenc zaposlenih

03

Ključna vprašanja pred vpeljavo metode v podjetje:

Kakšen je odnos med oddelki vzdrževanja in proizvodnje?
So vzdrževalni procesi podvrženi stalni optimizaciji?
Kakšna je stroškovna učinkovitost vzdrževalnega sistema?
Na kakšnem nivoju je lean proizvodnja?

TPM

Celovito produktivno vzdrževanje (TPM metoda)

Metoda TPM izvira iz Japonske. Naš pristop, katerega uporabljamo v podjetju Lean Rešitve pa združuje Japonske preverjene prakse in Evropsko miselnost zaposlenih, ki je ključna pri uspešni vpeljavi TPM metode v podjetje. Konec koncev je metoda tako uspešna kolikor uspešno jo skupaj uporabljajo vzdrževalci in proizvodnji delavci. Vrsto let sodelujemo z Mednarodnim TPM Inštitutom iz Amerike, ki je japonsko metodo TPM prilagodil Ameriškim in kasneje Evropskim podjetjem.

Ključni kazalnik pri vpeljavi metode TPM je kazalnik OEE (overall equipment effectiveness) saj na najboljši način pokaže uspešnost pri optimizaciji procesov. Tako imajo vsi TPM timi enega od ključnih kazalnikov uspešnosti prav OEE. Vsak TPM tim v okviru razvite Lean Rešitve miselnosti »moj stroj – moja odgovornost« skrbijo za zmanjševanje zastojev in s tem pripomorejo k povečevanju OEE.

Da lahko podjetje vidi prve rezultate in prvo optimizacijo procesov potrebuje pravilno zastavljen pristop k projektu TPM. Vsaka sprememba navade potrebuje svoj čas zato v podjetju Lean Rešitve TPM metodo vpeljujejo postopoma v treh korakih:

04

Lean Rešitve pristop:

TPM stebri

TPM metoda 1. korak – pilotna faza (TPM nivo 1)

Odstrani nepotrebne predmete v delovnem okolju, neuporabno orodje, nedokončane izdelke ali odvečni material;

Prvi korak pri organizaciji in standardizaciji delovnega mesta 5S metode je poudarek na zmanjšanju nepotrebnih predmetov z delovnega mesta. Tu so oprema, pohištvo in orodje na delovnem mestu razvrščeni v 3 kategorije, ki so nujne, nepotrebne in morda niso potrebne. Poleg tega je ta korak lahko koristen tudi s pristopom »za vsak slučaj«. Na podlagi metode se pri izvajanju metode 5S velja osredotočiti na področje uporabe predmetov, ki jih bomo obdržali, odstranili, preizkusili in premaknili. Ključna točka je dinamična kontrola postopka kategorizacije katerega koli prostora 5S, da se zagotovita natančnost in osredotočenost.

TPM metoda 2. korak – polovična razširitev (TPM nivo 2)

Določi in označi prostor za vsako stvar, ki je dnevno potrebna na delovnem mestu;

Izraz “Označi” temelji na določanju učinkovitega shranjevanja bistvenih predmetov, materialov, pripomočkov. Uporablja idejo “Če vidim, lahko vzamem in lahko vrnem”. Z upoštevanjem te filozofije lahko prihranimo veliko časa in energije, ko želimo nekaj najti. Učinkovit pristop za začetek tega koraka je načrtovanje prostora, kamor se bodo orodja in oprema vračali. Zelo pomembno je, da v tej fazi resnično upoštevate dela, ki se opravljajo na vsaki postaji ali okoli nje. Ta pristop je treba uporabiti za oblikovanje najustreznejših in najlažjih območij za zaposlene. Poleg tega morajo biti najpogosteje uporabljena orodja zaposlenih na priročnih in lahko dostopnih območjih z minimalnimi možnimi omejitvami.

TPM metoda 3. korak – celovita razširitev (TPM nivo 3)

Čiščenje delovnega mesta, določitev terminov čiščenja

Ta korak pomeni vsakodnevno čiščenje delovnega mesta z namenom, da na tleh, strojih ali orodjih ni prahu. S tem pristopom je mogoče ustvariti lastništvo in zgraditi ponos med delavci. V vsakem primeru ni dvoma, da je čisto delovno mesto varnejše delovno mesto. Na primer, če so tla čista, da na njih ni umazanije in ostankov, se zmanjša nevarnost udarcev, zdrsov in padcev, ki so zelo pogost vir poškodb na delovnem mestu. Zaželeno je objavljati slike na bližnjih območjih, ki prikazujejo popolnoma očiščeno ali “osvetljeno” delovno mesto. Prav tako je mogoče uporabiti tudi informacijsko strojno/linijsko tablo (SFMl nivo 0), ki prikazuje navodila in korake za čiščenje določenih območij ali opreme.

05

PONUDBA:

TPM Analiza stanja

  • Izvede se 3-urna analiza trenutnega stanja nivoja TPM metode
  • Jasno prikazani potenciali za izboljšanje
  • Dobro vpeljani deli TPM se ovrednotijo in jih smiselno primerijo z „BIC“
  • Ocenitev poteka v proizvodnji skupaj z dogovornimi za proces
  • Preverijo se vsi vitalni deli, pomembni za stabilno delovanje strojev in opreme
  • Vprašanja so pripravljena na osnovi dolgoletnih izkušenj z vpeljavo metode TPM
  • Na koncu pripravimo predloge pri vprašanjih
 • Podjetje pridobi koristne nasvete v katero smer oz. področje se mora usmeriti, da bo dvignilo nivo TPM metode
VITKA ORGANIZACIJA (Lean organizacija)

Delavnica

 • Delavnica TPM se izvede v 5 svetovalnih dneh
 • V okviru delavnice se vzpostavi začetni – pilotni TPM nivo z merljivimi rezultati
 • Pripravijo se vsi pogoji za nadaljnjo razširitev in/ali vstop v TPM projekt
VITKA ORGANIZACIJA (Lean organizacija)

Projekt

  • TPM projekt je večmesečno oz. večletno vpeljevanje celostne metode TPM.
  • V okviru projekta se razvije močna kultura, ki samostojno optimizira procese
  • Z ali brez neodvisnega intervalnega preverjanja s strani Mednarodnega TPM Inštituta
  TPM proširenje

  V okviru TPM projekta vedno predlagamo vpeljavo tudi ostalih metode, kot so: VSM, TPM5SKaizen,SMED,SFM. …, saj se vse metode dopolnjujejo in skupaj ob pravilni vpeljavi tvorijo pravo vitko kulturo.

  Za več informacij nas kontaktirajte.

  Kratka video predstavitev TPM metode.