Poslovna Analitika

01

Poslovna Analitika (Power BI)

Kriza zaradi Covida-19 nas je naučila, da je prišlo novo obdobje, nova resničnost in nepredvidljiva prihodnost. Preživela bodo samo še visoko digitalizirana podjetja, ki se bodo na obdobje, ki sledi, bolje pripravila. Poslovna Analitika v tem pogledu dobi še dodatno težo. Priporočamo uporabo Power BI aplikacije.

02

Prehajamo v obdobje izrabe podatkov za inovacije novih rešitev in storitev, za večjo učinkovitost poslovnih procesov in doseganje ekonomskih koristi.

Podatki so podlaga digitalnega poslovanja, inovacij in storitev, ki spodbujajo digitalno rast in zaposlovanje. Tehnologije obsežnih podatkov, ki so svoj razvojni potencial dokazale v internetnem okolju, so z uporabo računalništva v oblaku, interneta stvari in mobilnih tehnologij gonilo podatkovno spodbujenih inovacij oz. podatkovno vodenega gospodarstva.

Digitalizacija ima velik potencial rasti, saj se ocenjuje, da lahko digitalno proaktivna podjetja poslujejo do desetkrat bolje kot istovrstna podjetja, ki digitalnih tehnologij še ne uporabljajo. Digitalizacija poslovnih procesov lahko pomembno izboljša prilagodljivost poslovnih procesov, poveča učinkovitost, inovativnost in s tem konkurenčnost v novem digitalnem poslovnem in družbenem okolju.

‌‌

03

Pomembnost uporabe poslovne inteligence (Power BI):

 • Višja kakovost informacij za odločanje
 • Lažji dostop do podatkov
 • Lažji prenos informacij znotraj podjetja
 • Boljša učinkovitost poslovnih procesov
 • Uporaba podatkov in ostalih informacij, ki jih doslej v podjetju nismo spremljali
 • Vzpostaviti uravnoteženo merjenje ključnih kazalnikov poslovanja:
  • Stroški, prihodki, kakovost, hitrost
  • Kratkoročni in dolgoročni cilji
  • Finančni in nefinančni (operativni, fizični) kazalniki poslovanja
 • Notranja in zunanja osredotočenost
 • Upravljanje tveganj
 • Potrebe zaposlenih in poslovnih partnerjev

04

»DATA-DRIVEN« PODJETJE

»Data-driven« podjetje, je organizacija, ki temelji na podatkih, goji kulturo nenehne uporabe podatkov in poslovne inteligence (business inteligence) za sprejemanje vseh poslovnih odločitev. Vsi oddelki in zaposleni v podjetju imajo tako dostop do potrebnih podatkov, pri čemer jih vodilni v podjetju še dodatno aktivno spodbujajo, da te podatke sprejmejo, raziskujejo in preučujejo v vsakodnevnih poslovnih aktivnostih in odločanju.

Spoznajte pravo moč podatkov in podprite digitalizacijo vašega podjetja z odločitvami sprejetimi na podlagi podatkov iz analitične platforme Power BI, ki ponuja številne priložnosti za interaktivno vizualizacijo skupaj z izjemnimi analitičnimi zmogljivostmi za samopostrežno storitev.

‌‌

05

OD PREGLEDNIC DO NADZORNIH PLOŠČ

temelji vitke organizacije

06

ZAKAJ POWER BI?

Znižanje stroškov

  Microsoft se pozicionira kot vodilni ponudnik platforme za analitiko in poslovno inteligenco. Po mnenju »Gartner Magic Quadrant for Analytics and Business Intelligence Platforms 2020 edition«, drugi igralci na trgu preprosto niso mogli obdržati koraka s storitvijo Power BI.

  Za podporo pristopa OLAP uporablja Microsoftovo storitev SSAS (angl. Microsoft SQL Server Analysis Services), gre za spletno analitično obdelavo, ki omogoča oblikovanje, ustvarjenje in upravljanje večdimenzionalne strukture, ki vsebujejo podatke, zbrane iz drugih virov podatkov ter relacijskih podatkovnih baz.

  ‌‌

  Prednosti uporabe Power BI:

  • Power BI je zgrajena na osnovi najboljših izdelkov BI, ki so na voljo na trgu. Govorim o SQL Server Analysis Services (SSAS) in Microsoft Excelu
  • Power BI se neprestano razvija in nadgrajuje svoje funkcionalnosti z uporabo najnovejših tehnologij, kot so HTML 5.0, računalništvo v oblaku, podatkovne zbirke stolpcev ter mobilne aplikacije pametnih telefonov
  • Microsoft je odprl galerijo po meri za odprtokodne prispevke, ki prispevajo vrednost skupnosti
  • Trend samopostrežne poslovne inteligence kaže na Microsoftovo vodilno mesto v tem prostoru

  Power BI je preprost za uporabo. Vsakdo s prejšnjo izkušnjo Excela: ustvarjanje poročil, grafikonov, diagramov itd. lahko enostavno preklopi na Power BI. Njegov zelo intuitiven Officeov vmesnik omogoča, da je bolj uporabniško prijazen širši javnosti.

  Lean Analitika

  07

  S POWER BI PRIHRANITE ČAS IN DENAR

  Donosnost naložb (ROI) je pomembna pri vseh informacijskih tehnologijah in Power BI pri tem ni nobena izjema. Gre za neizprosen prikaz »trdih« številk, ki je na področju digitalnih orodij še posebej pomemben. V očeh splošne javnosti velja, da njihov neposredni vpliv na poslovanje ni takoj prepoznan in očiten.

  Gospodarsko in ekonomsko okolje postaja vse bolj neizprosno, veliko podjetij se zato podaja na pot digitalne prenove poslovanja z nakupom sodobnih analitičnih in informacijskih orodij.

  Ravno zato smo se odločili, da vam v podjetju Lean Rešitve d.o.o. pri tem pomagamo, tako da vam podrobno predstavimo in razkrijemo dejstva o tem, kako orodja za poslovno inteligenco (BI) dosegajo izjemno visok ROI. S prihranjenimi delovnimi urami zaposlenih, nižjimi stroški upravljanja s podatki, zmanjšanem tveganju za varnost podatkov ter neposredne koristi boljših odločitev na podlagi informacij v realnem času. Na koncu vam bomo prikazali vaše skupne stroške v evrih, ki jih izgubljate s tradicionalnim načinom poročanja.

  Poslovna analitika

  08

  IZGUBE ČASA ZARADI NEUČINKOVITEGA UPRAVLJANJA S PODATKI

  Ročno spremljanje in poročanje zahteva čas; potrebno je veliko število ur in zaposlenih, da iz vseh notranjih virov pridobijo potrebne podatke in informacije.

  Ta odhodek je pogosto spregledan, vendar po CMS Wire zaposleni porabijo od 31% do 36 % svojega časa za ročno iskanje in združevanje informacij. Od tega kar 44 % časa neuspešno iščejo podatke, ki jih potrebujejo in na koncu ne najdejo ali pa jih niso sposobni pridobiti.

  POSLOVNA ANALITIKA 4

  09

  IN TO JE SEVEDA MOGOČE NEPOSREDNO PRERAČUNATI V IZGUBLJENE EVRE

  Dobro tretjino delovnega časa zaposleni porabijo za ročno pridobivanje in usklajevanj podatkov ter pripravo končnih poročil ter njihovih predstavitev na številnih sestankih. Vse te ure bi lahko vaši zaposleni porabili za strateške pobude, poglobljene analize ter napovedovanje možnih scenarijev za boljše in pravočasno ukrepanje. Z digitalizacijo poslovnih procesov lahko na področju obdelave podatkov prihranite tudi do 2 dni na teden na zaposlenega!

  POSLOVNA ANALITIKA 4

  10

  ŽIVLJENJE V PRETEKLOSTI IMA SVOJO CENO

  Kako pogosto ste bili na sestankih, kjer ste obravnavali poročilo prejšnjega tedna, meseca, kvartala, celo preteklega leta? Skoraj vsak od nas se je s tem že kdaj srečal, pomembno je, da prepoznamo ustreznost poslovnih odločitev, ki jih sprejemamo na podlagi starih podatkov. Po Gartnerjevih besedah nas te odločitve lahko stanejo tudi nekaj milijonov evrov letno!

   

  POSLOVNA ANALITIKA 4

  11

  ZAKAJ POWER BI?

  S Power BI lahko vaše podatke zajamemo v kateri koli časovni interval, ki ga vaše podjetje potrebuje. Podatke je mogoče osvežiti dnevno ali celo večkrat na dan, odvisno od razpoložljivosti podatkovnih virov. Podatke lahko ob vsakem odpiranju poročila osvežite tudi »on-line« za poročanje v živo. To pomeni, da je mogoče vire, kot so vaši podatki o notranji prodaji, posodobiti v realnem času.

  ‌‌

  12

  »ON-LINE« PODATKI IN ANALIZE V REALNEM ČASU

  BI orodje omogoča vašemu podjetju, da takoj opazite napake pri vhodnih podatkih, težave v procesih ali prekinitve v proizvodnem procesu v času, ko se te dejansko zgodijo. Pri proizvodnih podjetjih se tako nabere tudi do 800 ur izpadov letno. Samo stroški izklopov proizvodnih prog se lahko povzpnejo tudi do nekaj tisoč evrov na minuto!

  13

  STROŠKI VAROVANJA PODATKOV

  Ročno poročanje ni varno. Glavni razlog zato je večinoma človeška napaka, ki se pojavi zaradi malomarnosti, ali neusposobljenosti zaposlenih. Z uporabo naprednih poslovnih rešitev lahko bistveno zmanjšate tveganje za nastanek škodnih dogodkov, ki so posledica človeške napake ali namerne zlorabe podatkov.

  Po podatkih IBM-a je povprečni strošek kršitve varnosti v ZDA 8,19 milijona dolarjev. Security Magazine poroča, da je kar 80 % vodilnih podjetij na področju informacijske tehnologije v ZDA v letu 2019 pričakovalo kritično zlorabo podatkov ali uspešni kibernetski napad. To je vsekakor dober razlog, da storite vse, kar lahko, da izboljšate varnost svojih podatkov in zmanjšate možnosti nastanka visokih stroškov iz naslova morebitnih zlorab.

  Power BI je bil zgrajen za zagotavljanje celovite in hermetične podatkovne zaščite in si tako na področju različnih ponudnikov BI orodij prislužil najvišji certifikat zagotavljanja varnosti.

  Ravno zaradi visoke stopnje varnosti podatkov, Power BI danes uporabljajo številne nacionalne varnostne agencije, finančne institucije in izvajalci zdravstvenih storitev, ki s pomočjo Power BI obdelujejo najbolj občutljive podatke in informacije.

  Power BI je preprost in stroškovno učinkovit način kje začeti, saj zagotavlja varno arhitekturo, shranjevanje podatkov in preverjanje pristnosti uporabnikov. Z vgrajenim TLS protokolom zagotavlja varen prenos in uporabo podatkov iz različnih podatkovnih virov. Več informacij o tem si lahko preberete tukaj.

  ‌‌

  14

  KAJ DOBITE ZA SVOJ DENAR

  Strošek uporabe Microsoft Power BI znaša 9,99 $ na uporabnika na mesec za Professional paket ali 20,00 $ na mesec na uporabnika za Premium paket. Že na osnovi teh podatkov lahko hitro ugotovite, da je donosnost naložbe izjemno visoka.

  S prihranki delovnih ur, nižjimi stroški upravljanja s podatki, koristi poslovnih odločitev na podlagi podatkov v realnem času in visoke varnosti podatkov je donos več kot zagotovljen.

  Če ob tem upoštevamo še potencialno izgubo prihodkov zaradi negativnih učinkov tradicionalnega načina zbiranja podatkov in poročanja, ki lahko privede tudi do izgube obstoječih ali prihodnjih strank, so koristi nedvomno v korist BI analitični platformi.

  15

  POSLOVNA ANALITIKA PO VAŠI MERI

  Z analitičnem orodjem Power BI oblikujemo hitre dostope do avtomatiziranega merjenja kazalnikov in njihovega vizualnega prikaza.

  POSLOVNA ANALITIKA 4

  16

  PODPRITE SVOJE PODJETJE Z VODILNO ANALITIČNO PLATFORMO POWER BI NA VSEH PODROČJIH POSLOVANJA!

  POSLOVNA ANALITIKA 4

  17

  KAKO ZAČETI?

  Z našo pomočjo vam v podjetju Lean Rešitve d.o.o., v samo petih korakih, pomagamo pri vpeljavi celovitega in avtomatiziranega merjenja ključnih kazalnikov poslovanja in njihovega vizualnega prikaza v obliki interaktivnih nadzornih plošč.

  Na ta način pridobite učinkovitejši nadzor nad poslovnimi in proizvodnimi procesi (OEE) ter prihranke v vseh fazah delovanja (Lean transformation).

  POSLOVNA ANALITIKA 4

  18

  REŠITVE V PROIZVODNJI

  Proizvodnja je lep primer, kje se zbira veliko podatkov, vendar, če nimamo nadzora nad njimi, težko vidimo, da so morda stroški višji, kot bi lahko bili ali pa enostavno ne uvidimo, da imamo visoko izkoriščenost strojev in hkrati tudi visok izmet …

  Največja dodana vrednost poslovne analitike (BI) je ravno v iskanju optimizacije in prihrankov v vseh fazah proizvodnega procesa.

  Vpeljite avtomatsko analiziranje spremljanja ključnih kazalnikov uspešnosti, ki so vam ves čas na voljo:

  • izkoriščenost strojnih kapacitet (OEE)
  • delež in vrednost izmeta
  • delež zastojev
  • število in vrednost reklamacij
  • produktivnost

  19

  REŠITVE V PROIZVODNJI

  Proizvodnja je lep primer, kje se zbira veliko podatkov, vendar, če nimamo nadzora nad njimi, težko vidimo, da so morda stroški višji, kot bi lahko bili ali pa enostavno ne uvidimo, da imamo visoko izkoriščenost strojev in hkrati tudi visok izmet …

  Največja dodana vrednost poslovne analitike (BI) je ravno v iskanju optimizacije in prihrankov v vseh fazah proizvodnega procesa.

  Vpeljite avtomatsko analiziranje spremljanja ključnih kazalnikov uspešnosti, ki so vam ves čas na voljo:

  • izkoriščenost strojnih kapacitet (OEE)
  • delež in vrednost izmeta
  • delež zastojev
  • število in vrednost reklamacij
  • produktivnost

  1. OEE

  Izboljšajte svoj OEE z rednim spremljanjem kakovosti, razpoložljivosti in zmogljivost strojev in proizvodnih linij.

  POSLOVNA ANALITIKA 4
  POSLOVNA ANALITIKA 4

  2. Reklamacije

  Zmanjšajte stroške reklamacij in odpravite njihove vzroke.

  POSLOVNA ANALITIKA 4
  POSLOVNA ANALITIKA 4

  3. Pareto zastoji

  POSLOVNA ANALITIKA 4

  Zmanjšajte stroške reklamacij in odpravite njihove vzroke.

  POSLOVNA ANALITIKA 4

  4. NADZOR NAD OSKRBOVALNO VERIGO

  Vzpostavite pregled nad zalogami, terminsko in količinsko točnostjo dobaviteljev ali kupcev ter izboljšajte management kakovosti, prilagojen potrebam svoje organizacije.

  POSLOVNA ANALITIKA 4

  5. ZALOGE

  Zmanjšajte stroške z optimalno količino zalog po različnih vrstah materialov, produktov in artiklov.

  6. DOBAVITELJI

  Spremljajte kakovost in točnost dobaviteljev in s tem zmanjšajte stroške in izgube v proizvodnem procesu.

  POSLOVNA ANALITIKA 4

  7. NADZOR NAD KUPCI IN REKLAMACIJAMI

  POSLOVNA ANALITIKA 4
  POSLOVNA ANALITIKA 4

  8. FINANČNE REŠITVE

  Vzpostavite celovit nadzor nad finančnim poslovanjem in izboljšajte poslovno uspešnost.

  Spremljajte dobičkonosnost svojega poslovanja, analizirajte izkaz poslovnega izida in vzpostavite nadzor nad odhodki, stroški, terjatvami, obveznostmi …

  Spremljajte uspešnost svoje prodaje, da se boste uspešno odzivali na spremembe trga.

  POSLOVNA ANALITIKA 4
  POSLOVNA ANALITIKA 4

  Podatki iz CRM sistemov postanejo pomemben del vsakodnevnega nadzora nad vašo prodajno ekipo.

   

  POSLOVNA ANALITIKA 4