LEAN izobraževanja

LEAN izobraževanja za vsako organizacijo

Vitkost se širi preko izmenjave dobrih praks in izkušenj. Res je, da se največ naučimo z lastnih neuspehov, če pa določene ovire zaobidemo s tem, da dobimo še praktične nasvete, ko se udeležimo izobraževanja, delavnice ali organiziranega ogleda s strani Lean Rešitev pa s tem pohitrimo vpeljavo vitke proizvodnje, logistike ali administracije.

VITKA ORGANIZACIJA (Lean organizacija)

Toyota že vrsto let odkrito in z vsemi pojasnili pokaže dosežke na nivoju vitke proizvodnje in logistike. Primeri dobre prakse so zelo pomemben del uvajanja vitkosti v podjetja.

Organizirana izobraževanja, delavnice in ogledi omogočajo zaposlenim iz različnih podjetij, vpogled v rezultat uspešne dolgotrajne vpeljave – primerov dobre prakse #leanbenchmark, s tem si naberejo veliko koristnih znanj in informacij, ki jih lahko uporabijo na svojih primerih.

S pomočjo naših operativnih svetovalcev Lean Rešitev (kontakt) pa ta pridobljena znanja in informacije še bolje izkoristijo za motivacijo in vztrajnost, ki je še tako pomembna pri vpeljavi.

V podjetju Lean Rešitve ponujamo različne oblike izobraževanj:

01

LEAN IZOBRAŽEVANJA V PODJETJU PRILAGOJENA POTREBAM STRANKE

VITKA ORGANIZACIJA (Lean organizacija)
 • Izobraževanja za razumevanje posameznih metod
 • Vodstvena izobraževanja za postavitev vitke strategije in vitkih ciljev, ki so osnova za vitko organizacijo
 • Različna izobraževanja v okviru delavnic kot so SMED, KAIZEN, VSM, PDCA, TPM, 6S, 5S.
 • Individualna izobraževanja za vodje vitkih metod, s katerim izvajamo praktično vpeljavo vitke metode v njihovih oddelkih
 • Vodje na različnih nivojih podjetja »treniramo« kako izvajati SFM in kako strukturirano organizirati in slediti nalogama znotraj zadolžitev.
 • Mentorstvo za vodje lean projektov (lean managerjev) pomagamo jim učinkovito organizirati vpeljavo vseh metod v podjetje (PRAKTIČNO JE NAJBOLJE). Naučimo:
 • Koordinirati številne naloge znotraj posameznih metod in oddelkov
 • Kot pravi trener zagotovimo pravi tempo vpeljave in merjenje vmesnih uspehov, ki so ključni za dolgoročno motivacijo
 • Kako pripraviti učinkovit marketing in promocijo vitkih metod za čim bolj stabilni prehod iz pilotnih timov v razširitev na celotno podjetje
 • Skupaj pripravimo kakovosten kontroling celotnega projekta s pristopi predstavitev uspehov vodstvu podjetja

PREDNOSTI:

 • Izobraževanja so povsem prilagojena na specifike podjetja
 • Udeleženci delajo in se učijo na lastnih procesih
 • Teorija in praksa sta tesno povezani, saj je oddelek za ovinkom
 • Nasvete in ideje lahko preizkusimo takoj v praksi
 • Odzivnost sodelujočih je pristna in t zelo koristna za vpeljavo vitkosti
 • Individualni pristop nam omogoča kakovostno podporo pri razvoju kadrov

‌‌

02

LEAN IZOBRAŽEVANJA ORGANIZIRANA SKUPAJ S PARTNERJI

VITKA ORGANIZACIJA (Lean organizacija)
 • Vrsto let sodelujemo z različnimi izobraževalnimi ustanovami, tehnološkimi parki, inkubatorji in zbornicami
 • Skupaj pripravljamo izobraževanja odprtega tipa, na katerega se lahko prijavijo vsi zainteresirani v vitke metode in dosežke na področju dvigovanja produktivnosti
 • Sodelujemo s Strojno Fakulteto v Mariboru z namenom navduševanja in informiranja študentov različnih tehničnih smeri o dosežkih – primerih dobre prakse na področju vitke proizvodnje.

‌‌

PREDNOSTI:

 • Udeleženci vidijo veliko dobrih primerov in pridobijo veliko koristnih nasvetov, kako vpeljati vitke metode
 • Izmenjava izkušanje udeležencev je tisto nekaj več med predavanjem
 • Povezovanje različnih podjetij je rdeča nit vsakega izobraževanja. Le tako lahko skupaj uspemo pri dvigovanju dodane vrednosti na zaposlenega in konkuriranju mednarodnim ponudnikom
 • Različne pomoči, ki jih nudimo v Lean Rešitvah in različnih ustanovah lahko podjetja izkoristijo za sodelovanje pri vpeljavi vitke proizvodnje in logistike
 • Partnerji vedno poiščemo različna subvencioniranja za interesente pri vpeljavi vitke proizvodnje in logistike, ki je osnova za digitalno transformacijo (preobrazbo)

03

PRAKTIČNE DELAVNICE V GOSTUJOČIH PODJETJIH

VITKA ORGANIZACIJA (Lean organizacija)
 • Največ primerov dobiš, če lahko vpeljano metodo vidiš ali jo poskusiš izvajati v kontroliranem okolju, kot je praktična delavnica.
 • Lean Rešitve že vrsto let uspešno skupaj s partnerji organiziramo praktične delavnice, v katerih gostujoče pojdete pokaže svoje dosežke in udeležence pozove, da jim pomagajo poiskati dodatne potenciale.
 • Delavnico moderira svetovalec Lean Rešitev tako, da je celotna organizacija strukturirana kot mala KAIZEN delavnica oziroma KAIZEN BLITZ.
 • Odzivi na takšne delavnice so vedno pozitivni, saj udeleženci samo preiskusijo z izvajanjem različnih metod, gostujoče podjetje pa pridobi koristne povratne informacije in dodatno motivacijo za uspešno nadaljnje delo.

  ‌‌

  PREDNOSTI:

  • Pridobite nasvete in predloge, kako zaznati izgube v procesu dela
  • Odgovorite si, kaj je dejanska dodana vrednost za vaše kupce
  • Kako se lotiti spremembe procesov in kako jih dolgoročno stabilizirati
  • Kaj vse je potrebno vnaprej pripraviti za uspešno digitalizacijo pisarniških procesov
  • Učinkovita vizualizacija rezultatov in jasna komunikacija vezana na merljive cilje
  • Spoznate, kako najbolj učinkovito motivirati zaposlene, ki vpeljujejo vitko organizacijo (proizvodnja, logistika in administracija)
  • Na delavni izveste, kako ustvariti kakovostno okolje za doseganje odličnih rezultatov

  04

  LEAN IZOBRAŽEVANJA ORGANIZIRANA PREKO SPLETA

  VITKA ORGANIZACIJA (Lean organizacija)

  Izobraževanje na daljavo prinaša številne prednosti, pa tudi slabosti. Osebni stik je tisto, česar nikoli ne bo mogel nadomestiti noben računalnik, je pa samo dejstvo, da smo lahko povezani kljub prepovedi zbiranja, velika prednost, ki pomaga življenju, da teče naprej. Sicer v malo drugačni obliki, a vendar nam skupaj lahko tudi ta način izobraževanja s skupnimi močmi prinese odlične rezultate.

  Za mnoge je prav to bistvena prednost. Obstati na mestu v tem hitečem svetu namreč lahko pomeni tudi ostati pozabljen ali izgubiti konkurenčno prednost. Mi se vsekakor ne bojimo in smo s polno paro zagnali vse projekte in ponovno poskrbeli za dogajanje tudi pri vas.

  V času trenutnih razmer se tudi pojavlja potreba po izvedbi izobraževanj na daljavo, kot je na naslednji povezavi: Povezava do izobraževanja.

  Če vas zanima izvedba izobraževanja, nas kontaktirajte. Naše kontaktne podatke najdete tukaj