7 izgub

7 izgub – v Lean-u so vse aktivnosti, ki porabijo vire, končnemu kupcu pa ne prinašajo nobene vrednosti, označene kot izguba.

Dejansko so aktivnosti, ki resnično ustvarjajo vrednost za stranke, le majhen del celotnega delovnega procesa. Vse ostalo lahko razvrstimo v katero izmed 7 izgub.

V izvirniku je to metoda s sedmimi izgubami, mi smo dodali še osmo, neizkoriščen človeški potencial.

Vrste 7 izgub so:

 1. IZMET / OKVARE
 2. PREKOMERNA PROIZVODNJA
 3. NEPOTREBNO GIBANJE
 4. TRANSPORT
 5. ČAKANJE
 6. ZALOGE
 7. PREKOMERNO PROCESIRANJE (OBDELAVA)
 8. NEIZKORIŠČEN ČLOVEŠKI POTENCIAL

Zato podjetjem pomagamo pri zmanjšanju potratnih aktivnosti tako imenovanih “7 izgub”. S tem zaposleni v podjetjih lažje prepoznajo pomembne priložnosti za izboljšanje svoje produktivnosti.

Vseh izgub ni mogoče odstraniti iz delovnega procesa. Nekatere med njimi so nujne. Na primer, testiranje programske opreme ni dejavnost, za katero so vaše stranke pripravljene plačati. Brez tega pa lahko dostavite izdelek nizke kakovosti, ki bo škodoval vaši uspešnosti in dobičkonosnosti.

Zato obstajata dve glavni vrsti izgub:

Nujne izgube – izgube brez dodane vrednosti, vendar potrebne za kakovostno opravljeno delo. Takšne dejavnosti so lahko testiranje, načrtovanje, poročanje itd.

Čiste izgube – izgube brez dodane vrednosti. Vse, kar ne prinaša vrednosti in jih je mogoče takoj odstraniti iz procesa dela.

V nadaljevanju podrobneje opisujemo izgube in njihove vplive na učinkovitost in produktivnost v podjetjih

01

IZMET / OKVARE

Napake v organizaciji na koncu stanejo denar. Vsaka predelava ali ostanki predstavljajo znatne stroške za podjetje. Vsak od teh stroškov vključuje blokirane zaloge, ponovni pregled, izgubo produktivnosti in prerazporeditev.

Koristi odprave izgube IZMET / OKVARE (7 izgub)

 • Manjša poraba prostora
 • Manjša poraba materiala, energije, časa, delovne sile (ekonomski učinek)
 • Manjša obremenjenost stroja
 • Daljša življenjska doba stroja
 • Kasnejše načrtovano vzdrževanje
 • Manjši stroški odvoza materiala (predelava)
 • Boljša podoba podjetja
 • Boljša produktivnost
 • Manj dodelav in popravil

Z vključevanjem zaposlenih in nenehnim izboljševanjem po vzoru vitke proizvodnje obstaja možnost, da vaše podjetje izrazito zmanjša napake in okvare.

Izboljšanje procesov dela in kontrole bo v pravilno vpeljanem primeru povečalo kakovost izdelkov in povzročilo manj odpadkov zaradi napak.

Posebni vzroki za okvaro so:

 • Slab nadzor kakovosti na ravni proizvodnje
 • Slabo popravilo stroja
 • Pomanjkanje ustrezne dokumentacije
 • Pomanjkanje procesnih standardov
 • Nerazumevanje potreb vaših strank
 • Netočne zaloge rezervnih delov
vzroki za okvaro
7 izgub si 1

Napake v organizaciji na koncu stanejo denar. Vsaka predelava ali ostanki predstavljajo znatne stroške za podjetje. Vsak od teh stroškov vključuje blokirano zalog, ponovni pregled, izgubo produktivnosti in prerazporeditev.

02

SMED metoda – hitre menjave glavne prednosti:

Kot že ime pove, do prekomerne proizvodnje pride, ko proizvedete preveč izdelkov. To se pogosto zgodi, ko izdelek izdelate, preden je dejansko potreben. Prekomerna proizvodnja je za proizvodno podjetje izjemno draga, saj moti pretok materialov in lahko poslabša kakovost izdelkov in splošno produktivnost proizvodnje.

Za obravnavo te vrste izgube je bila razvita proizvodna strategija Just-in-Time (JIT), saj se izdelki izdelujejo le, kadar so potrebni. Model prekomerne proizvodnje se imenuje tudi “za vsak primer” in ustvarja predolge čase, visoke stroške skladiščenja in otežuje odkrivanje izgub.

Koristi odprave izgube PREKOMERNA PROIZVODNJA (7 izgub)

 • Manjše zaloge
 • Manj vhodnega materiala
 • Hitrejša dobava izdelkov
 • Bolj zadovoljne stranke
 • Boljša standardizacija postopkov
 • Manjše skladišče
 • Manj internega transporta
 • Stabilen plan proizvodnje

Pogosti vzroki za prekomerno proizvodnjo so:

 • Nezanesljiv proces
 • Nestabilen plan proizvodnje
 • Netočne napovedi in informacije o povpraševanju
 • Potrebe strank niso jasne
 • Slaba avtomatizacija
 • Dolgi ali zakasnjeni čas nastavitve

vzroki za prekomerno proizvodnjo
7 izgub si 2

Prekomerna proizvodnja je za proizvodno podjetje izjemno draga, saj moti pretok materialov in lahko poslabša kakovost izdelkov in splošno produktivnost proizvodnje.

03

NEPOTREBNO GIBANJE

Ta vrsta izgube se nanaša na prekomerno gibanje zaposlenih v proizvodnji, ko hodijo, se ne ergonomično upogibajo in raztezajo, da bi dosegli orodja in potreben material. Čeprav ti premiki povzročajo dodatne zamude pri proizvodnji, lahko predstavljajo zdravstvena in varnostna vprašanja za zaposlene.

V okviru vitke proizvodnje in logistike se analizira vsak korak procesa dela in se prizadeva za zmanjšanje količine gibanja, ki jo potrebujejo zaposleni za izdelavo proizvodov v taktu in zahtevani kakovosti.

Koristi odprave izgube NEPOTREBNO GIBANJE (7 izgub)

 • Manjša obremenjenost operaterjev
 • Urejeno delovno mesto
 • Boljši standardni postopki
 • Krajši čas cikla
 • Manj možnosti za poškodbo

Pogosti primeri izgub pri gibanju so:

 • Slaba postavitev delovnih mest
 • Slabo načrtovana proizvodnja – tloris
 • Slaba zasnova procesa – pretok
 • Souporaba strojev in orodja
 • Pomanjkanje proizvodnih standardov

primeri izgub pri gibanju
7 izgub si 3

Prekomerno gibanje zaposlenih v proizvodnji, ko hodijo, se ne ergonomično upogibajo in raztezajo, da bi dosegli orodja in potreben material.

04

TRANSPORT

Transport izdelkov ne prinaša neposredno vrednosti izdelku, prekomerno gibanje in rokovanje pa lahko povzročita poškodbe izdelka. To lahko povzroči poslabšanje kakovosti izdelka. Prekomerni transport se lahko pojavi, ko koraki izdelave ne tečejo dobro in zahtevajo dodaten transport materiala iz enega dela proizvodnje v drugega.

Zmanjšanje transportnih izgub vključuje pravilno postavitev proizvodnih oddelkov z uporabo načrtovanja v okviru vitke logistike in njegovo spreminjanje tako, da so vsi procesi dobro usklajeni in materiali med oddelki potujejo tekoče – lean flow.

Koristi odprave izgube TRANSPORT (7 izgub)

 • Manj možnosti poškodb in nesreč
 • Manjša obremenjenost sredstev in transportnih poti
 • Boljša preglednost lokacije izdelkov (polizdelkov, materiala)
 • Zmanjšanje stroškov
 • Hitrejši tok materiala in informacij

Pogoste vrste transportnih izgub so:

 • Slaba postavitev – velika razdalja med procesi
 • Obsežni sistemi za ravnanje z materialom
 • Velike serije
 • Več skladiščnih prostorov na različnih lokacijah
 • Slabo oblikovani proizvodni tloris

vrste transportnih izgub
7 izgub si 4

Transport izdelkov ne prinaša neposredno vrednosti izdelku, prekomerno gibanje in rokovanje pa lahko povzročita poškodbe izdelka

TPM stebri

05

ČAKANJE

Ta vrsta izgube se nanaša na to, da se izdelek ali material WIP (work in process) ne premika ali predeluje. Pri serijski proizvodnji se v čakalni vrsti porabi velik del življenjskega cikla izdelka. To se običajno zgodi, ko je pretok materiala slab, čas proizvodnega cikla je predolg in razdalje med delovnimi procesi preveliki.

Pri vitki proizvodnji razumemo vsako izgubljeno uro v procesu kot ozko grlo. Ene izgubljene ure v proizvodnji ni mogoče povrniti, ne da bi povzročili dodatne (druge) izgube. Da bi zmanjšali te vrste izgub, je koristno povezati procese skupaj, tako da se ena operacija poda neposredno v naslednjo z minimalnim čakanjem.

Koristi odprave izgube ČAKANJE (7 izgub)

 • Večji izkoristek stroja
 • Višja produktivnost
 • Višji OEE
 • Manjši stroški dela

Pogosti vzroki čakanja so:

 • Neplanirani zastoji/okvare
 • Dolgi ali zakasnjeni čas nastavitve
 • Slaba procesna komunikacija
 • Pomanjkanje nadzora nad procesi
 • Oprema v prostem teku

vzroki čakanja

06

ZALOGE

Izdelki nedokončane proizvodnje WIP (work in process) so posledica prekomerne proizvodnje in čakanja, presežek zalog pa skriva težave v proizvodnji. Skladiščenje izdelkov na zalogi predstavlja enega največjih stroškov proizvodnih podjetij. Poleg tega lahko presežek zalog podaljša čas dobave, porabi produktivno površino in oteži odkrivanje izgub v procesu.

Ko boste s pravilno uporabo metod vitke proizvodnje in logistike dosegli nemoten potek dela med delovnimi procesi-oddelki, boste lahko uporabili proizvodne strategije JIT in zmanjšali zaloge in s tem povezane stroške.

Koristi odprave izgube ZALOGE (7 izgub)

 • Manjši stroški skladiščenja (varovanje, ogrevanje …)
 • Več prostora v skladišču
 • Manj transporta
 • Manjša možnost poškodb
 • Nižji mrtvi kapital

Pogosti vzroki za izgube v zalogah so:

 • Prekomerna proizvodnja
 • Zamude pri proizvodnji ali izgube čakanja
 • Kakovostne pomanjkljivosti zalog
 • Nesmiselni transport

vzroki za izgube

07

PREKOMERNO PROCESIRANJE (OBDELAVA)

Prekomerno procesiranje (obdelava) se nanaša na opravljanje več dela, kot je treba, in vključuje odvečne dejavnosti, ki izdelku ne dodajo vrednosti, kot so ponovni pregled, ponovno štetje ali pretirana dokumentacija. Te korake običajno izvajajo zaposleni, ki predstavljajo enega najvišjih stroškov v proizvodnji. To lahko vključuje tudi uporabo drage proizvodne opreme, kadar stroškovno učinkovita orodja prav tako zadostujejo.

Naložbe v manjšo in bolj prilagodljivo opremo ali pripomočke, kjer je to mogoče.Cilj je povsem odpraviti to izgubo iz procesa dela, saj so lahko prihranki zelo veliki za podjetje.

Koristi odprave izgube PREKOMERNO PROCESIRANJE (7 izgub)

 • Manj obremenjeni stroji
 • Prihranjen čas in denar
 • Večja produktivnost

Primeri prekomernega procesiranja vključujejo:

 • Slaba komunikacija
 • Nerazumevanje potreb vaših strank
 • Nepotrebna kontrola izdelka ali dodelava
 • Človeška napaka
 • Počasen postopek odobritve ali pretirano poročanje

Primeri prekomernega procesiranja

08

NEIZKORIŠČEN ČLOVEŠKI POTENCIAL

Osma izguba je edina v okviru vitke proizvodnje, ki ni specifična samo na proizvodni proces. Ta vrsta izgube se pojavi, ko podjetje v svojem delovnem okolju ne zagotovi možnosti izkoristka vseh potencialnih talentov svojih zaposlenih. Ta izguba je bila dodana, da bi podjetjem omogočili vključitev razvoja kadrov v vitki ekosistem – vitko organizacijo. Kot izguba se lahko zaposlenim dodeli napačne naloge ali naloge, za katere niso bili nikoli ustrezno usposobljeni. Lahko je tudi posledica slabega upravljanja komunikacije.

Z vključevanjem zaposlenih in vključevanjem njihovih idej, zagotavljanjem možnosti usposabljanja in rasti ter z vključevanjem v ustvarjanje procesnih izboljšav, ki odražajo resničnost, ki jo doživljajo, in spretnosti, ki jih imajo, se izboljša splošna operativna učinkovitost in poveča produktivnost. Odprava te vrste izgube lahko izboljša vse prej napisane izgube.

Koristi odprave izgube NEIZKORIŠČEN ČLOVEŠKI POTENCIAL (7 izgub)

 • Veliko novih idej
 • Zvišanje morale zaposlenih (pripadnost podjetju)
 • Boljša komunikacija
 • Hitrejši napredek v optimizaciji procesov

Primeri neizkoriščenih talentov:

 • Slaba komunikacija
 • Neuspeh pri vključevanju zaposlenih v oblikovanje in razvoj delovnega mesta
 • Pomanjkanje ali neprimerna politika, vizija podjetja
 • Neuporaba jutranjih stoječih sestankov
 • Pomanjkanje timskega dela
 • Spopad s konkurenco na globalnem trgu

7 izgub popolnoma ne moremo odpraviti, lahko pa jih bistveno zmanjšamo na minimalno dopustno mero.

Več o vitki proizvodnji

 

Kratek poučen video 

S pomočjo Lean metod, strukturirano odpravljamo izgube in aktivnosti brez dodane vrednosti. Ekipno delo in sodelovanje med različnimi službami je pomembno, za napredek podjetja pri tem pa zagotavljamo odlično uporabniško izkušnjo in zagotovilo povratka investicije.