Gemba walk!

01

Gemba walk (Gemba obhod)! Kaj je to?

Izraz Gemba walk (Gemba obhod) izhaja iz japonščine in pomeni “resnično mesto„ ali „mesto zločina“. V Lean-u je “gemba” najpomembnejše mesto za ekipo, saj je to mesto, kjer se ustvarja dodana vrednost.

Je zelo pomemben del filozofije vitkega upravljanja. Namen je omogočiti vodsjem in menadžerjem opazovanje dejanskega delovnega procesa, sodelovanje z zaposlenimi, pridobivanje znanja o delovnem procesu iskanje možnosti za nenehne izboljšave.

Operater najbolje pozna vse težave, ki se pojavljajo v procesu dela in je izvrsten vir informacij.

Preden začnete z obhodom, morate imeti načrt, ki je odvisen od vaših dolgoročnih in specifičnih ciljev. V pomoč si lahko pripravite kontrolni seznam vprašanj, ki vam bodo pomagala pojasniti proces (Kaj trenutno delate? Ali obstaja postopek za to delo? Ali imate kakšne težave s postopkom? Kakšne? Kako jih laho odpravimo? …). Obhod je sicer lahko tudi nenačrtovan, na primer, ko greste iz enega dela tovarne v drugega in opazite kakšno težavo, vendar obstaja verjetnost, da bo tak obhod neučinkovit. Obhod je namenjen izboljševanju procesov, ne ljudi, zato postavljajte čim več vprašanj, vezanih na proces dela (kdo, kaj, kje, kdaj, zakaj).

Po obhodu je potrebno analizirati pridobljene podatke, informacije. Priporočamo, da to delate z vodstveno skupino, lahko celo povabite operaterja, s katerim ste govorili. Uporabite vse podatke, ki ste jih zbrali kot del svojega procesa nenehnega izboljševanja, znanega tudi kot Gemba Kaizen krog. Gemba obhode izvajajte redno, recimo enkrat tedensko v vsakem oddelku. Vzemite si cca 45 minut za vsak obhod, po možnosti vnaprej obvestite vključene osebe.

Glavni namen je imeti čim več različnih stališč, da bi sprejeli najboljšo odločitev. Odločitev, ki bo lahko prinesla izboljšanje.

Dobro izveden Gemba obhod je tudi priložnost, da se izkaže spoštovanje do ljudi, ki ste jih opazovali. Na ta način bo vsak naslednji Gemba obhod še bolj uspešen.
Če povzamemo, lahko redno izvajanje obhodov doprinese do nekaj pomembnih prednosti, kot so: vzpostavitev stabilnih odnosov, hitrjše prepoznavanje težav in sprejemanje ukrepov, jasno sporočanje ciljev …

Primer: za rock skupine je Gemba walk (Gemba obhod) snemalni studio, za ekipe Formule 1 je “gemba”, avto (formula), za proizvajalce je proizvodnja. Z drugimi besedami, Gemba je tam se zgodi resnično delo / ustvarja vrednost, zato ga lahko opazujete in analizirate.

03

Koristi metode Gemba walk

 • Pridobivanje dragocenih informacij za odločanje
 • Omogoča krepitev vezi med vpletenimi (po hierarhiji)
 • Spodbuja sodelovanje in komunikacijo
 • Izboljša moralo zaposlenim (nižji nivoji vedo, da je višjim nivojem mar zanje)
 • Poveča odkrivanje napak in inovacij
 • Pomaga izboljševati procese
 • Poveča prihranke (čas, material, denar …) in racionalizira poslovanje
 • Poveča možnosti prepoznavanje priložnosti in izboljševanje procesov
 • Izboljša varnost in kakovost
 • Spodbujajo kulturo nenehnega izboljševanja
 • Zelo majhen odpor do sprememb
 • Zaposleni med delom razmišljajo o izboljšavah

04

Nekaj informacij o metodi Gemba walk (Gemba obhod)

 • Koncept Gemba walk, je razvil Taiichi Ohno, ki pogosto velja za očeta Just-in-time proizvodnje.
 • Z razvojem takšnega koncepta Ohno nudi vodjem priložnost, da zapustijo svojo vsakodnevno rutino in vidijo, kje se “resnično“ izvaja delo in gradijo odnose z delavci na podlagi medsebojnega zaupanja.

05

Obstajajo 3 pomembni elementi tega vitkega orodja:

 • Pojdi in poglej. (Go & See). Glavna ideja Gemba obhoda je, da se vodstvo podjetja in vodje na vseh ravneh udeležujejo rednih sprehodov po proizvodnji in sodelujejo pri iskanju dejavnosti, ki povzročajo izgube.
 • Postavi vprašanje. Glavni cilj Gemba obhoda je podrobno raziskati tok vrednosti in z aktivno komunikacijo poiskati njegove problematične dele. Dober vodja vedno rad posluša in ne govori. Tukaj lahko uporabite različne tehnike, na primer 5x zakaj, da prepoznate problematične dele postopka.
 • Spoštujte ljudi. Upoštevajte, da Gemba obhod ni „obhod šefov”. Kazanje s prsti in krivljenje ljudi je točno tisto, česar vam ni treba storiti. Niste tam, da bi presojali in preverjali rezultate. Tam ste, da sodelujete z ekipo in skupaj najdete težave. Osredotočite na iskanje šibkih točk procesa, ne na šibke točke ljudi.
Gemba obhod
Gemba walk

KONTAKTIRAJTE NAS!