Optimizacija procesov

Optimizacija procesov – kako začeti?

Vsako podjetje, ki želi dolgoročno vzdrževati izboljšane procese, mora najprej razmisliti o viziji, smeri ali cilju (1). Najučinkovitejši način za uspešno motivacijo zaposlenih je jasna komunikacija vizije, smeri in ciljev. Optimizacija procesov zahteva spremembo trenutnega načina dela zato je za zaposlene zelo pomembno, da se poistovetijo z vizijo, smerjo in cilji podjetja.

Ko je smer potrjena in dogovorjena, je za optimizacijo procesa potrebno učinkovito analizirati trenutno stanje (2). Razumevanje trenutnega stanja brez subjektivnega balasta je ključ do učinkovite optimizacije procesov. Pri analizi trenutnega stanja sodelujejo zaposleni neposredno povezani s procesom in z uporabo vitkih metod sistematično prikažejo trenutno stanje.

Ob pravilni izvedbi analize trenutnega stanja in aktivno udeležbo zaposlenih lahko zatem določimo naslednje vmesne cilje (3). Vmesni cilji so pomembni za motivacijo zaposlenih in hitre zmage/uspehe (povečanje OEE, zmanjšanje zastojev, izboljšanje stanja ne-kakovosti, reorganizacije, selitve …). Vmesni cilji se morajo vedno zgledovati po viziji, ki je bila določena na začetku. Doseči vizijo je v optimizaciji procesov neskončna pot, ki zahteva od organizacije nenehno prilagajanje na zunanje in notranje vplive. Na poti v smeri vizije pa vedno nastopijo težave/ovire (4), ki jih je potrebno z metodami vitke proizvodnje-logistike (organizacije) sistematično odpravljati in pri tem vključevati zaposlene z modeli ambasadorjev Lean Rešitve – sistem ohranjanja vitkih metod®.v

Optimizacija procesa
Optimizacija procesa