KAIZEN

koristi za podjetje

 • Urejeno in varno delovno mesto – 45%
 • Večja učinkovito/produktivnost (OEE) – 90%
 • Prihranki – 95%
 • Optimizacija procesov – 85%
 • Zmanjševanje izgub – 80%
 • Pretok materialov – 70%
 • Optimizacija oskrbovalne logistike – 45%
 • Izboljšanje skladiščnega poslovanja – 25%

01

KAIZEN – stalne izboljšave je v svojem najosnovnejšem prevodu japonski izraz, ki pomeni “nenehno izboljševanje”

KAIZEN – stalne izboljšave – je tudi kultura in okvir za vodenje tekočih sprememb, ki lahko podjetjem pomagajo izboljšati njihove operativne procese

Izvajanje Kaizen je odvisno od uporabe različnih orodij in v nekaterih primerih tudi posebne vrste Kaizen

VITKA ORGANIZACIJA (Lean organizacija)

02

Koristi uvedbe “KAIZEN – stalne izboljšave”

 • Poenostavitev delovnih procesov (odprava težkih opravil)
 • Višja učinkovitost
 • Višja produktivnost
 • Večja kakovost
 • Večja varnost
 • Manj izmeta
 • Manj zalog – več prostora
 • Manj okvar
 • Izboljšani standardi delovnih operacij (dokumentacija)
 • Izboljšanje varnosti in ergonomije dela
 • Izboljšano timsko delo
 • Izboljšane vodstvene sposobnosti
 • Zaposlenim prinaša občutek vrednosti in smiselnosti, kar pomaga dvigniti moralo.
 • Krajši dobavni roki
 • Krajša proizvodna linija

03

Dejansko obstajajo štiri (pet) vrste “KAIZEN – stalne izboljšave” metodologij:

 1. Kaizen Teian (predlogi)KAIZEN - stalne izboljšave
 2. Kaizen dogodki (delavnica)
 3. Kaikaku (projektna/razvojna rešitev)
 4. Kakushin (nova dimenzija dela)
 5. Karakuri (mehanske izboljšave za lažji proces dela)

 

 

VITKA ORGANIZACIJA (Lean organizacija)

1. Kaizen Teian: Izboljšanje od spodaj navzgor

Kaizen Teian opisuje obliko izboljšanja, pri kateri ljudje sodelujejo, da bi izboljšali svoje procese. Ta vrsta Kaizen od spodaj navzgor vodi v kulturno preobrazbo, saj od vsakega posameznika zahteva, da vsak dan in povsod razmišlja o izboljšavah. V svojem bistvu Kaizen Teian dejansko vključuje vse ljudi v izboljšave. Če želite ustvariti kulturo nenehnega izboljševanja v svoji organizaciji, začnite s Kaizen Teian.

Kaizen Teian spodbuja vsakega člana delovne sile, od vodstva do delavcev na fronti, da predlaga spremembe, ki lahko izboljšajo potek dela. Ideja je, da bodo tisti delavci, ki so v gembi ali na dejanskem kraju, bolj verjetno prepoznali resnične priložnosti za izboljšanje poteka svojih procesov.

Za uspeh v Kaizen Teian si moramo vedno prizadevati za odpravo osmih oblik odpadkov:

Napake: ostanki ali izdelki, ki jih je treba predelati.

Prekomerna obdelava: izdelki, ki jih je treba popraviti, da zadovoljijo potrebe kupcev.

Prekomerna proizvodnja: Ko je v proizvodnji več delov, kot jih kupci kupijo. Ta vrsta odpadkov pomeni veliko težavo za organizacijo.

Čakanje: Neaktivnost (nedejavnost) osebe ali postopka na proizvodni liniji.

Zaloga: dragocen izdelek ali material, ki čaka na predelavo ali na prodajo.

Prevoz: premikanje izdelka ali materiala in stroški, ki nastanejo s tem postopkom.

Premikanje: pretirano gibanje ljudi ali strojev. Pogosteje se govori o gibanju ljudi, saj to vodi v zapravljen trud in čas.

Neizkoriščeni talenti: Ko vodstvena ekipa ne zagotovi, da niso izkoristili ves potencial in izkušnje njenih ljudi. To je najslabši od osmih odpadkov.

2. Kaizen dogodki: Določene izboljšave

Za razliko od “dnevnega Kaizen” pri “Kaizen dogodku” ne gre za nenehno izboljševanje – gre za določeno izboljšanje procesa, ki se je razvilo v kratkem času.

Kaizen dogodki so običajno kratki, osredotočeni projekti izboljšanja, pri katerih ljudje, vključno z vodstveno ekipo, sodelujejo pri analizi svojega zemljevida vrednosti tokov (VSM) za reševanje določenega problema. Medtem ko so dnevni projekti Kaizen lahko majhni ali nekoliko spontani, Kaizen dogodek zahteva premišljeno načrtovanje s strani vpletenih voditeljev. Ti dogodki lahko trajajo več dni ali celo tednov in ciljajo na posebne izzive, ki bi lahko, ko bodo rešeni, spremenili učinkovitost, kakovost ali učinkovitost.

Seveda morajo biti vsi dogodki usklajeni s širšimi operativnimi cilji in procesi, da imajo trajni učinek.

3. Kaikaku: Radikalne spremembe

Majhne spremembe včasih niso dovolj za spodbujanje izboljšav, ki jih organizacija potrebuje za konkurenčnost. Takrat je čas, da se obrnemo na Kaikaku Kaizen.

Za razliko od Kaizen, ki se osredotoča na postopne spremembe, Kaikaku opisuje postopek, kjer je celotna organizacija osredotočena na radikalno preobrazbo procesa. Namesto da bi izboljšal postopek, Kaikaku morda zahteva, da organizacija preide na povsem nov proces dela. Primeri Kaikakuja lahko vključujejo prehod z ročne na avtomatizirano proizvodnjo ali začetek digitalne preobrazbe, ki spodbuja sodelovanje na delovnem mestu.

Hiroyuki Hirano, ki je razvil sistem 5S, ponuja deset zapovedi Kaikaku:

 1. Zavrzite tradicionalni koncept proizvodnih metod
 2. Pomislite, kako bo nova metoda delovala; ne razmišljajte, kako ne bo delovalo
 3. Ne sprejemajte izgovorov
 4. Popolnoma zanikajte trenutno stanje, bodite pripravljeni na novo
 5. Ne iščite popolnosti. 50-odstotna stopnja izvajanja je v redu, če se izvaja na kraju samem
 6. Popravite napake v trenutku, ko jih najdete
 7. Ne zapravljajte denarja za Kaikaku (Kaizen) – radikalna sprememba
 8. Težave vam dajo priložnost, da uporabite svoje možgane
 9. Petkrat vprašajte “zakaj”
 10. Ideje desetih ljudi so boljše od znanja ene osebe
 11. Kaikaku ne pozna meja.

Ko bo prišlo do te preobrazbe, bo od Kaizena – nenehnih izboljšav – odvisno, da se bo izpopolnil.

4. Kakushin: Prebojna inovacija

Če je Kaikaku revolucionaren, Kakushin spreminja igro. Kakušin se zgodi, ko se premaknete na povsem nov način, kako nekaj narediti. Gre za velik preboj, ki vse spremeni.

Medtem ko Kaikaku morda pomeni veliko spremembo v tem, kako se stvari naredijo, bi Kakushin morda moral spremeniti to, kar je storjeno. Če bi na primer Kaikaku želel preiti z ročne na avtomatizirano proizvodnjo, bi Kakushin prešel na 3D tiskanje teh materialov in od delovne sile zahteval nova znanja.

Kakushin zahteva, da vodstvo izpodbija njihove predpostavke o tem, zakaj poslujejo na določen način. Zahtevala bo spremembo kulture, ki se lahko zaveže k novemu načinu početja. Možganska nevihta in analiza sta orodji Kakushina.

5. Karakuri Kaizen oziroma mehanske naprave za lažje delo

Naprava uporablja samo mehanske pripomočke in se izogiba električni, hidravlični ali pnevmatski moči. Prav tako ga ne nadzoruje računalnik, temveč bolje zasnovana mehanika.

Karakuri se najpogosteje reče karakuri kaizen. In kaizen je nenehno izboljševanje. Takšno izboljšanje pogosto zahteva poskuse in napake in običajno zahteva prispevek delavcev.

Pogosto je tudi vzdrževanje karakurija lažje. Če računalniški sistem odpove, je res težko ugotoviti, kaj je šlo narobe. Potrebujete mehanika, električarja in morda tudi programerja.

Podobno kot zgornje lažje vzdrževanje lahko delavci v proizvodnjah sami ustvarjajo in izboljšujejo naprave karakuri, medtem ko ne bodo namestili ali spremenili ničesar, kar vključuje računalnike in senzorje.

KAIZEN – stalne izboljšave je tako lažje s karakuri!

VITKA ORGANIZACIJA (Lean organizacija)

Podpora in motivacija vodstva podjetja sta na tej začetni točki odločilni. Vitka ali lean proizvodnja, učinkovitost, produktivnost, zanesljivost, razpoložljivost, zmogljivost, management, optimizacija procesov, z metodami: TPM5SKaizen, SMED, SFM  itd., so nepogrešljivi elementi sleherne organizacije, ki se želi uspešno spopadati s konkurenco na globalnem trgu.

Za več informacij nas kontaktirajte.

Tukaj pa še povezava do ene odlične delavnice.

S pomočjo Lean metod, strukturirano odpravljamo izgube in aktivnosti brez dodane vrednosti. Ekipno delo in sodelovanje med različnimi službami je pomembno, za napredek podjetja pri tem pa zagotavljamo odlično uporabniško izkušnjo in zagotovilo povratka investicije.