SFM – Jutranji sestanki v proizvodnji

koristi za podjetje

 • Urejeno in varno delovno mesto – 40%
 • Večja učinkovito/produktivnost (OEE) – 80%
 • Prihranki – 70%
 • Optimizacija procesov – 55%
 • Zmanjševanje izgub – 75%
 • Pretok materialov – 40%
 • Optimizacija oskrbovalne logistike – 35%
 • Izboljšanje skladiščnega poslovanja – 20%

01

SFM-Jutranji sestanki v proizvodnji (shop flor managment)

Sistem rednih sestankov (Jutranji sestanki v proizvodnji) ali SFM je odličen sistem, ki ga priporočamo vsem podjetjem, za dober prenos informacij. Številne tovarne so ustanovile kotičke za SFM sestanke, na katerih se lahko srečujejo delavci in njihovi vodje.

SFM (Shopfloor management) nam olajša upravljanje proizvodnih procesov na operativnem nivoju.

02

SFM – Jutranji sestanki v proizvodnji – glavne prednosti:

 • Dvig operativne učinkovitosti s pomočjo standardnih operacij
 • Izboljšan pretok informacij
 • Zmanjšanje napak v procesu izdelave
 • Razkritje vrzeli v proizvodnji ali procesih.
 • Dvig produktivnosti zaposlenih
 • Pozitiven učinek na RVC

‌‌

03

Pridobitve po uvedbi

 • Prihranek na času
 • Večja pozornost skozi celoten sestanek (koncentracija po 20 minutah močno upade)
 • Osredotočanje na bistvene točke (ali eno samo točko na enem sestanku)
 • Kratek sestanek je mnogo bolj zanimiv od branja dopisov po elektronski pošti
 • Učinkovita komunikacija
 • Vzpostavitev močnih odnosov med zaposlenimi
 • Večja vključenost v tematiko
 • Pridobivanje povratnih informacij
 • Sprejemanje boljših odločitev
 • Boljše usklajevanje napredka glede na cilj
 • Krepitev koncepta skupnih ciljev
 • Boljša delitev znanja na preostale člane tima
 • Povečuje zaupanje
Jutranji sestanki v proizvodnji

04

Kdo bi se moral udeležiti SFM (Jutranji sestanki v proizvodnji)

Jutranji sestanki v proizvodnji (Shop flor-u) so namenjeni predvsem zaposlenim v proizvodnji (Shop flor-u). Ker je celotna tovarna po vsej verjetnosti prevelika za posamezno srečanje, bi se morali takšni sestanki odvijati ločeno za različne oddelke tovarne. Vsak delovodja/nadzornik vodi sestanek za svojo ekipo. Po naših izkušnjah se število udeležencev giblje nekje od 3 do 20, čeprav imamo raje 5 do 10 članov, da so sestanki bolj obvladljivi in učinkoviti.

Poleg delavcev in vodja boste morda vključili še druge ljudi, na primer logistiko, vzdrževanje, upravljanje ali drugo podporno osebje. Vendar bodite pozorni tudi na njihov čas. Tudi če sestanke razdelite čez dan, uslužbenec podpornega osebja ne bo storil ničesar drugega, če se bo vsak dan udeležil dvanajst sestankov. Skupna strategija je, da se podporno osebje ne pridruži dnevno, ampak enkrat tedensko ali enkrat na mesec, odvisno od števila sestankov v prodajnih prostorih, ki jih imate na svojem področju odgovornosti.

Druga možnost je, da povabite podporno osebje za vsak primer posebej. Če prisotnosta določenega podpornega osebja bistveno koristi odpravi težave, se lahko to podporno osebje pridruži enemu sestanku ali manjšemu številu sestankov, da pomaga rešiti težavo.

Redno sem videl prisotnost višjega vodstva do vodje obrata. Vodja tovarne se je vsak dan udeležil drugega sestanka, njegovo udeležbo pa je spremljal nadzornik sestanka v proizvodnji (Shop flor-u).

05

Kako pogosto, kako dolgo in kdaj bi morali imeti SFM sestanek v proizvodnji (Jutranji sestanki v proizvodnji)

Sestanek v proizvodnji (Shop flor-u) bi se moral zgoditi z vsako izmeno. Prisotni bi morali biti vsi zaposleni, ki trenutno delajo v tem delu prodajnega prostora. Trajanje je različno, vendar je pogosto nekje med 10 in 20 minutami. Ne podaljšujte časa, saj boste s tem neposredno zmanjšali produktivnost.

Običajno je to na začetku izmene, da bi dobili največ koristnih informacij od prejšnje izmene. Če pa več skupin uporablja isti prostor v kotu ekipe ali če se vodja želi udeležiti več sestankov, se lahko začetek takšnih srečanj prilagodi. Z drugimi besedami, ekipa 1 se sestaja od 8:00 do 8:20; Ekipa 2 8:20 do 8:40; in ekipa 3 8:40 do 9:00 v istem kotu ekipe. Podobno, če se nadzornik proizvodnje in njegova ekipa sestaneta od 8:00 do 8:20, pri čemer je prisoten vodja proizvodnje; sestane splošni vodja proizvodnje, nato pa se sestane njegovo osebje. Seveda je smiselno začeti sestanke na najnižji hierarhiji in se odpraviti navzgor. To omogoča najhitrejši prenos informacij od proizvodnje (” Gemba “) navzgor.

06

Kako izvesti SFM sestanek v proizvodnji

Na sestanku v proizvodnji (Shop flor-u) je običajno le nekaj točk dnevnega reda. Pogosto se začne z obiskom . Nato sledi pogled na ključne kazalnike uspešnosti prejšnjega dne. Ti običajno vključujejo varnost, kakovost in stroške ali zmogljivost. Če se je zgodila nesreča, je treba o tem (na kratko) razpravljati, da se prepreči ponovitev. Če gre za večjo težavo, bo morda treba rešiti ločeno srečanje ali projekt, saj je sestanek v proizvodnji prekratek za podrobno analizo.

Drugi blok obravnava trenutne težave in izboljšave. Kaj je bilo včeraj narobe? Kakšen je napredek odprtih postavk na seznamu izboljšav. Upoštevajte, da to srečanje nima dovolj časa za daljše razprave, poudarek je na posredovanju informacij. Če obstajajo očitne težave, ki jih je treba rešiti, je treba začeti ločen postopek reševanja težav. Tretji blok lahko vsebuje različne posodobitve in organizacijske podatke, ki so se pojavili od zadnjega srečanja.

V skoraj vseh primerih, ki jih poznam, je bil to stalni sestanek. Na splošno so stalni sestanki po navadi krajši.

‌‌

Jutranji sestanki zunaj proizvodnje

Podobna srečanja so vse pogostejša tudi zunaj proizvodnje. Takšni sestanki bi se lahko na primer zgodili z logističnimi skupinami, vzdrževalci ali drugimi organizacijskimi skupinami. Stvari v proizvodnji (Shop flor-u) se zelo pogosto spreminjajo in zaradi narave dela običajno ni toliko časa za izmenjavo informacij. Zato je srečanje pri vsaki izmeni dobro upravičeno.

Na drugih področjih zunaj proizvodnje pa je to lahko drugače. Morda je upravičeno, da se sestanete le dvakrat ali trikrat na teden ali celo samo enkrat na teden. Če je manj kot tedensko, začnejo ti sestanki izgubljati učinek.

sfm-Jutranji sestanki

Pogoste napake: Jutranji sestanki v proizvodnji – SFM (Shop flor management)

Na sestankih v proizvodnji je nekaj pogostih napak. Verjetno največja od njih je pustiti, da se v skupini razvije diskusija. Prepričujejo se prednosti in slabosti, ali še huje, pripisujemo krivdo za določene dogodke pripisujemo na osebnem nivoju. Čas pa mineva, preden pride do kakršnega koli smiselnega zaključka. Naslednji dan se zgodba ponovi in ​​ker se včerajšnje točke ponavljajo, ni napredka.

Druga pogosta težava je nasprotna: pomanjkanje vključenosti zaposlenih. Samo šef govori in zaposleni poslušajo. Dobra praksa je, da različne dele srečanja dodelite različnim osebam. Prisoten je zaposleni A., zaposleni B., skupaj pregledate KPI itd. Ne samo, da to bistveno poveča vključenost zaposlenih, ampak tudi osvobodi nadzornikov nadzor nad organizacijskimi nalogami in da več časa za dejansko dodano vrednost znanja, morda pa tudi za malce poučevanja in mentorstva. Prav tako zaposlenim dovolite, da prilagodijo vsebino timskega kotička. Nekatera podjetja ponujajo predlogo za sestanek v proizvodnji (Shop flor-u), vendar je pogosto bolje, da to predlogo prilagodite dejanskim potrebam ekipe.

Tretja napaka je čas srečanja. Poskusite se izogniti odlašanju začetka ali konca sestanka. V nekaterih podjetjih to dobro deluje, v drugih pa se zdi, da je spoštovanje urnika sestankov nemogoče … pri čemer zaposleni sledijo vzoru svojih predpostavljenih. Verjetno veste, kje na tem področju stoji vaše podjetje.

Če pa se tem napakam izognete (vsaj večino časa), je lahko sestanek ekipe v proizvodnji (Shop flor-u) zelo koristen del vašega upravljanja v proizvodnji. Olajša izmenjavo informacij in vam pomaga, da proizvodnjo vodite bolj gladko, kot če takšnega sestanka nimate.

Podpora in motivacija vodstva podjetja sta na tej začetni točki odločilni. Vitka ali lean proizvodnja, učinkovitost, produktivnost, zanesljivost, razpoložljivost, zmogljivost, management.

‌‌

07

Lean metode, s katerimi pomagamo svojim strankam do znanj, kaj uči vitka proizvodnja:

 

Lean metode so nepogrešljivi elementi sleherne organizacije, ki si želi izboljšati OEE in se hoče uspešno spopadati s konkurenco na globalnem trgu.

Pojdite ven iz pisarne, redno se srečujte z ljudmi in organizirajte svojo proizvodnjo, če potrebujete pomoč ali nasvet, vam z veseljem pomagamo.

Kontakt

Še kratek poučen video na temo SFM.

Kontaktirajte nas