VITKA LOGISTIKA

koristi za podjetje

 • Urejeno in varno delovno mesto – 25%
 • Večja učinkovito/produktivnost (OEE) – 70%
 • Prihranki – 90%
 • Optimizacija procesov – 80%
 • Zmanjševanje izgub – 60%
 • Pretok materialov – 90%
 • Optimizacija oskrbovalne logistike – 95%
 • Izboljšanje skladiščnega poslovanja – 90%

01

VITKA LOGISTIKA

Ena glavnih prednosti vitke logistike je upravljanje zalog. Presežek zalog vodi v izgube, premajhne zaloge pa v zamudah vznemirjajo stranke. Z analizo podatkov, odstranjevanjem presežnih delavcev in vzdrževanjem zalog skrbite, da proizvodne linije tečejo brez zastojev in brez zalog dalj časa. Vitka logistika je odličen način za zmanjšanje tveganj zalog.

Lean logistični procesi odstranijo tudi procese, v katerih se pojavljajo velike izgube iz dobavne verige, kar skrajša pretočne čase.

 

VITKA ORGANIZACIJA (Lean organizacija)

To povečuje učinkovitost in dobiček. Prav tako ne potrebujete toliko skladiščnega prostora, če izdelek dosledno obračate po izmerjeni stopnji. To zmanjšuje stroške in količino vezanega kapitala, ki jih potrebujete za vodenje in vzdrževanje svojega podjetja. Vitka logistika zelo pozitivno vpliva na vezana sredstva in se uspešno bori v primerih ko smo pod pritiskom pomanjkanja prostora.

02

Kaj je vitka logistika

Če imate v podjetju težave ali dvome, kako bi oskrbovali proizvodnjo, kako bi dvignili učinkovitost skladišča, ali kako bi zmanjšali stroške. Vstopite v stik z nami in z veseljem vam bomo priskočili na pomoč z nasvetom ali pa brezplačnim obiskom. Kontakt

VITKA ORGANIZACIJA (Lean organizacija)

Pri izvajanju vitke logistike morate najprej ugotoviti vloge tistih, ki opravljajo ključne funkcije podjetja, kot so nabava, distribucija izdelkov in storitve za stranke. Motivirajte te ljudi, da združijo moči in kot prioriteto naj postavijo uspešnost podjetja in ne oddelka, ki ga vodijo.

Ustvarite podrobno sliko vseh procesov, ki sestavljajo dobavno verigo kot skupino (VSM trenutno stanje).

Nato izdelajte “prihodnje stanje”, kako bi bila videti dobavna veriga po odpravi procesov, ki ne prispevajo k dodani vrednosti (VSM prihodnje stanje).

Ko imamo želeno stanje definirano, nam ostane še implementacija prihodnjega stanja, priporočamo vam, da korake implementacije razdelite na manjše segmente, vendar naj bodo koraki izboljšav redni.

Ključne kazalnike uspešnosti nastavite tako, da se bodo izboljšave dale numerično ovrednotiti. Le tako bomo lahko videli, ali izboljšave res delujejo, hkrati pa nam bodo rezultati služili za dodatno motivacijo pri generiranju novih.

Izkušnje kažejo, da pri optimizaciji logistike lahko kratkoročno največje prihranke ustvarimo:

 • če se posvetimo stroškom transporta (zunanji in notranji),
 • zalogam,
 • številu zaposlenih.
Lean logistika

03

CILJ VITKE LOGISTIKE:

 • Vzpostavitev logistične organizacije
 • Zmanjševanje 8 izgub v procesih
 • Vzpostavitev pull sistema
 • Sinhronizacija materialnega in informacijskega toka
 • Nemotena oskrba proizvodnje
 • Optimalni skladiščno / oskrbni sistem v skladišču in proizvodnji
 • Izboljšanje sistemov in zmogljivosti vizualizacije
 • Miniziranje procesov brez dodane vrednosti
 • Standardizacija

‌‌

04

Teme pri katerih imamo veliko izkušenj in vam z veseljem pomagamo:

 •  Optimizacija logističnih procesov
 • Postavitev ključnih kazalnikov uspešnosti na področju logistike (KPI)
 • Načrtovanje materialnih pretokov
 • Načrtovanje tlorisov (skladišča in proizvodnje)
 • Implementacija milk-run sistema
 • Implementacija Kanban vlakov
 • Implementacija kanbana
 • Optimizacija izkoriščenosti skladišča / prostora
 • Vzpostavitev / Optimizacija sistema vračljive embalaže
 • Zmanjšanje inventurnih odmikov
 • Povezava materialnega in informacijskega toka
 • Vzpostavitev Logistične organizacije
 • Planiranje proizvodnje

‌‌Vitka logistika  oziroma lean logistika kot temelj procesov oskrbne logistike v proizvodnjise bo povečala učinkovitost, dobiček in časovni kapital. Pozitivno bo vplivala tudi na vaše stranke, saj bodo hitreje prejele pošiljke, vi pa boste imeli več časa, za razvoj novih produktov. Ki jih bodo vaše stranke v prihodnosti potrebovale.

Problemi s katerimi se večina podjetji srečuje pri skladiščenju in oskrbi:

 • Pomankanje prostora
 • Slaba izkoriščenost prostora
 • Nepretočnost
 • Slaba organizacija dela
 • Iskanje materiala
 • Neupoštevanje FIFO
 • Status materiala
 • Manjki v inventuri
 • Dolge logistične poti 
 • Embalaža (Iskanje, manjko, pakiranje
 • Oskrbovanje linij
 • Pretočni časi

Milk run znotraj tovarne

V veliko podjetjih ko se ustvari potreba po oskrbi z materialom, se naročilo prenese na voznika viličarja,  na podoben način kot pri taksijih. Oseba ki potrebuje prevoz pokliče v centralo, ki razporedi prvega najbližjega voznika, da opravi prevoz.

Prebivalci v mestih, uporabljajo prevoze s taksiji samo občasno, ker so bistveno dražji kot prevozi z podzemno železnico, tramvaji ali mestnimi avtobusi, ki pokrivajo standardne poti na standardnih relacijah ob standardnih časih.

Zakaj nebi podobne logike uporabljali v podjetjih in zmanjšali stroške oskrbe.