Smed metoda

koristi za podjetje

 • Urejeno in varno delovno mesto – 65%
 • Večja učinkovito/produktivnost (OEE) – 80%
 • Prihranki – 90%
 • Optimizacija procesov – 84%
 • Zmanjševanje izgub – 75%
 • Pretok materialov – 60%
 • Optimizacija oskrbovalne logistike – 65%
 • Izboljšanje skladiščnega poslovanja – 20%

01

Smed metoda – hitre menjave

SMED metoda, oziroma metoda za hitre menjave, nam pomaga zmanjšati čas trajanja menjave orodja ali produkta v delovnem procesu. Zaradi vse večjega števila verzij produktov in velikosti serij, ki jih proizvajamo, lahko s SMED metodo dosežemo zelo velike prihranke v razpoložljivosti svojih delovnih sredstev.

Zaradi sprememb v gospodarskem okolju se morajo podjetja fleksibilno odzivati ​​na spreminjajoče se zahteve svojih strank. Zato je potreben postopek hitrih menjav. Če ima podjetje velik portfelj izdelkov, sta v bistvu le dve možnosti; integrirati proizvodnjo v velike serije ali pogosto spreminjati proizvodni program. Pogoste spremembe, povezane s postopkom menjav na strojih, so optimizirane z uporabo metode SMED. Glavni cilj je uporabiti SMED (Single Minute Exchange of Die) na linijah ali strojih, kjer izdeljujemo veliko artiklov. Rezultati  različnih akademskih študij na primerih iz vseh branž kažejo, da je mogoče prihraniti do 40 % časa, ki ga podjetja trenutno porabijo za menjave.

Pri uporabi SMEDa so izboljšave opazne v zelo hitrem času, rezultati, ki smo jih dosegli pri naših strankah kažejo na skrajšanje časa menjav od 25 % do kar 85 %. S krajšim časom menjav se poveča fleksibilnost proizvodnje, saj si lahko privoščimo pogostejše spremembe izdelkov. Poleg tega se izkoriščenost stroja in zmogljivost opreme poveča s krajšim časom mirovanja v času menjav.

SMED metoda – hitre menjave nam pomaga zmanjšati eno od največjih aktivnosti brez dodane vrednosti – menjave

Metoda S.M.E.D. je orodje- metoda za zmanjševanje izgub v proizvodnem procesu s poudarkom na času menjav orodij na strojih. Omogoča nam učinkovito menjavo orodij, kar je prvi pogoj za manjše proizvodne serije. Med menjavo orodja in nastavljanjem stroj ne obratuje in tako ne ustvarja nobene dodane vrednosti, zato je treba, menjavo izvesti, kar se da hitro in učinkovito. Kupci od nas danes zahtevajo vedno več manjših serij in so pripravljeni plačati samo dodano vrednost, za kar so potrebne redne menjave orodij. Zaradi tega se poveča čas, ko stroj ne obratuje, kar pomeni neposredno izgubo in nižji OEE strojev.

Na kratko lahko povzamemo, da so menjave orodij potrebne za menjavo izdelkov, vendar to ne prinaša dodane vrednosti za kupca, torej lahko to uvrstimo med izgube. S krajšanjem časov menjav torej neposredno zmanjšujejo izgubo (časovno). To lahko naredimo z odpravo odvečnih aktivnostih oziroma z njihovim drugačnim zaporedjem, predpripravo na menjavo ipd.

02

SMED metoda – hitre menjave glavne prednosti:

 • Omogoča pogostejšo menjavo orodij
 • Omogoča izdelovanje manjših serij izdelkov
 • Zmanjšuje zaloge (vhodne, medfazne in izhodne)
 • Pridobivanje prostora (manj zalog)
 • Znižuje proizvodne stroške
 • Boljša odzivnost na zahteve strank (boljše prilagajanje pri načrtovanju) – krajši dobavni roki
 • Povečanje produktivnosti
 • Izboljšan proizvodni tok
 • Manj izmeta
 • Povečana konkurenčna prednost podjetja

03

SMED metoda (S.M.E.D. – Single Minute Exchange of Die)

S.M.E.D. je metoda za dramatično zmanjšanje potrebnega časa za dokončanje celotne menjave opreme ali orodja na stroju. Fraza „single minute“ je izraz za ciljni čas menjave, ki ga je možno zapisati z eno cifro (< 10 min).

SMED metoda

04

SMED metoda – osnovni princip

 • Interne operacije: so lahko izvedene le takrat, ko je stroj ustavljen.
 • Zunanje operacije: so lahko izvedene tudi takrat, ko stroj deluje v polnem teku

Osredotočenje na fizično menjavo orodja, obenem pa pozabljamo na čas zaustavitve stroja do menjave ter čas ponovnega zaganjanja stroja.

TPM stebri

05

Uspešno izvedena SMED metoda – hitre menjave je v zmanjšanju INTERNIH operacij.

Realen primer prihrankov zmanjšanja časov menjav ene izmed naših strank:

VITKA ORGANIZACIJA (Lean organizacija)

Metoda S.M.E.D. ni samo le ena izmed vaj za zmanjševanje stroškov, ampak je metoda za zmanjšanje zalog, metoda za prilagodljivost postavitev bolj učinkovitega, varnejšega in lažjega procesa​.

Je timska aktivnost! Vključeni morajo biti vsi akterji (udeleženci), ki opravljajo menjave ter so kakorkoli povezani s procesom​​.

06

Pristop podjetja Lean rešitve ter zaključno poročilo delavnice z jasno prikazanimi finančnimi prihranki:

Kratek poučen video na temo smed metode

Podpora in motivacija vodstva podjetja sta na tej začetni točki odločilni. Vitka ali lean proizvodnja, učinkovitost, produktivnost, zanesljivost, razpoložljivost, zmogljivost, management, optimizacija procesov, z metodami: TPM5SKaizen, SMED, SFM itd., so nepogrešljivi elementi sleherne organizacije, ki se želi uspešno spopadati s konkurenco na globalnem trgu.

Za več informacij nas kontaktirajte.

S pomočjo Lean metod, strukturirano odpravljamo izgube in aktivnosti brez dodane vrednosti. Ekipno delo in sodelovanje med različnimi službami je pomembno, za napredek podjetja pri tem pa zagotavljamo odlično uporabniško izkušnjo in zagotovilo povratka investicije.

Kontaktirajte nas