Storitve podjetja Lean rešitve si

Storitve podjetja Lean Rešitve: ukvarjamo se z implementacijo Lean metod, izobraževanjem na področju vitke proizvodnje in vitke logistike.

Storitve podjetja Lean Rešitve in hkrati konkurenčna prednost je predvsem to, da veliko večino časa preživimo na shop-floru z vašimi zaposlenimi, kjer se ukvarjamo z odpravljanjem izgub iz procesov, izobraževanjem zaposlenih na njihovih delovnih mestih in krepitvijo ekipnega sodelovanja.

Z dolgoletnimi izkušnjami vseh zaposlenih (iz različnih panog) svojim strankam ponujamo res velik nabor praktičnih rešitev. V podjetju verjamemo, da je teoretično znanje nujno potrebno, vendar izkušnje iz prakse so tiste, ki lahko pomagajo vpeljati res prave LEAN REŠITVE.

Kaj sploh pomeni beseda LEAN?

Lean (ali vitkost) je stanje, ko iz svojih procesov poskušamo odstraniti vse, kar ni nujno potrebno za izdelke ali storitve. Temu rečemo zmanjševanje izgub. Izguba je to, kar smo naredili a kupcu ne prinaša dodane vrednosti in zanjo ni voljan plačati. Seveda obstajajo tudi  nujne izgube (testiranje, načrtovanje, poročanje …), vendar te niso predmet leana. To je nenehen postopek in balansiranje med vrstami izgub. Velikokrat se zgodi, da z zmanjšanjem ene vrste izgube povečamo drugo.   Storitve Lean Rešitve Lean Rešitve in metode (storitve), s katerimi pomagamo svojim strankam do znanj

  • vitka proizvodnja – Cilj vitke proizvodnje je nenehno izboljševanje vseh procesov. Njena prednost pa je osredotočenost na rezultate, na dinamične časovno in stroškovno učinkovite procese. Na zmanjšanje napak, na visoko učinkovite stroje ter motivirane zaposlene.
  • vitka logistika – Ena glavnih prednosti vitke logistike je upravljanje zalog. Presežek zalog vodi v izgube, premajhne zaloge pa v zamudah vznemirjajo stranke.
  • vitka organizacija – Vitka organizacija temelji na učinkovitem prepoznavanju izgub ter reševanju hitrih dvigov naročil in težav s kapacitetami.
  • Lean izobraževanja – Organizirana izobraževanja, delavnice in ogledi omogočajo zaposlenim iz različnih podjetij vpogled v rezultat uspešne dolgotrajne vpeljave.
  • 6s (5S) – Je sistematičen pristop k organizaciji, standardizaciji in odstranitvi motečih dejavnikov v delovnem okolju.
  • SFM – (Shopfloor management) nam olajša upravljanje proizvodnih procesov na operativnem nivoju.
  • TPM – je metoda – projekt – miselnost, ki zelo intenzivno poseže v navade in način dela tako vzdrževanja kot proizvodnje.
  • KAIZEN – je tudi kultura in okvir za vodenje tekočih sprememb, ki lahko podjetjem pomagajo izboljšati njihove operativne procese
  • SMED – oziroma metoda za hitre menjave, nam pomaga zmanjšati čas trajanja menjave orodja ali produkta v delovnem procesu.
  • VSMuporabljamo za določanje potencialov in ozkih grl v procesu.
  • JIDOKA – metoda, ki omogoča prepoznavo slabega izdelka in preprečuje njegovo nadaljnjo proizvodnjo …

Vitka proizvodnja je sistematičen okvir za odpravo izgub iz proizvodnega sistema ali vrednostnega toka brez žrtvovanja produktivnosti. Vrednostni tok obsega vse dejavnosti in tokove informacij, ki obstajajo od dobavitelja materiala do kupca. Lean metodologija uči o povezovanju zaposlenih na vseh nivojih organizacije. Identifikacija in odpravljanje izgub, da se zagotovi nenehno povečevanje dodane vrednosti za blago, ki ga dostavljamo strankam. Vitka miselnost in kultura dodajanje vrednosti in odpravljanje dejavnosti, ki zmanjšujejo vrednost.

‌‌

Preprosto povedano, cilj vitke proizvodnje je ustvariti večjo vrednost za kupce in hkrati zmanjšati količino izgub.

8 izgub v vitki organizaciji

V Lean proizvodnji je vrednost označena kot katerakoli aktivnost, ki jo je kupec pripravljen plačati. Po drugi strani je izguba definirana kot karkoli, kar ne dodaja vrednosti izdelku ali povzroča strošek brez koristi. Lean strokovnjaki se strinjamo o 8 izgubah, ki izhajajo iz Just in Time filozofije o zmanjšanju stroškov in povečanju vrednosti.

 • Prekomerna proizvodnja: proizvajanje več, prej in hitreje kot je potreba iz naslednjega procesa ali kupca
 • Čakanje: operaterji čakajo cikel stroja, okvare strojev, ali na material
 • Transport: premikanje kosov več, kot je minimalno potrebno
 • Prekomerno procesiranje: nepotrebno ali nepravilno procesiranje
 • Zaloge: velikost zalog večja, kot je minimalno potrebno v surovinah, polizdelkih ali končnih kosih
 • Gibanje: premiki ljudi ali strojev več, kot je minimalno potrebno
 • Napake: čas in trud, ki je vložen v popravila pregledovanje
 • Neizkoriščeni človeški potenciali
Storitve Lean Rešitve
Lean izgube v organizaciji

Največji vplivi na podjetje

 1. Stroški
  • Zniževanje proizvodnih stroškov s sukcesivno vpeljavo vitke kulture
  • Preglednost in stabilnost stroškov podjetja
 2. Zastoji
  • Pravilno beleženje in zaznavanje vseh zastojev, ki vplivajo na dodano vrednost
  • Hitro ukrepanje in sledenje učinkov vpeljanih aktivnosti
 3. Vitke izgube
  • Šolanje zaposlenih in intenzivno informiranje o vitkih izgubah
  • Povezovanje zaposlenih v aktivne time, ki samostojno zmanjšujejo vitke izgube