5s metoda - urejeno delovno mesto

TPM metoda

Smed metoda – hitre menjave

KAIZEN – stalne izboljšave

7 izgub

SFM – Jutranji sestanki v proizvodnji

Gemba walk (Gemba obhod)!

Optimizacija procesov

Lean metode

Lean metode in načela vitke proizvodnje za zmanjševanje izgub v poslovnem procesu.

Kaj sploh pomeni izraz Lean, ki smo ga prevedli v slovenščino kot “vitkost”?

Gre za metode, kjer nenehno iščemo izgube v procesih in jih poskušamo zmanjšati ali celo odpraviti. Izguba je vskršno opravilo, ki za našega kupca ne predstavlja dodane vrednosti in tega ni pripravljen plačati. Gre lahko za vložen čas, energijo, sredstva, material, prostor ali karkoli drugega, kar predstavlja vrednost. Na kratko bi to lahko opisali tudi kot clj, da proizvedemo več, hkrati pa zmanjšamo vložek.

Vitkost ne predstavlja enkratne spremebe, gre za nenehen proces. Vedno je mogoče kakšen proces še izboljšati.

Teorija navaja pet temeljnih načel vitkosti:

  1. Vrednost (najprej je potrebno določiti vrednost izdelka za stranko, kakšni so najvišji stroški, ki jih je kupec še pripravljen plačati)
  2. Tok vrednosti (pregledamo celotno pot izdelka, od razvoja do uporabe pri stranki, vsak proces se pregleda, kakšno dodano vrednost nam prinaša, vse, kar izdelku ne prinaša dodane vrednosti, poskušamo odstraniti)
  3. Pretok (vsak proces naj bo sinhroniziran z drugimi, ni časovnih vrzeli)
  4. Pull (nič se ne naredi, dokler ne pride naročilo od notranje ali zunanje stranke, kar skrajšuje čas dobave in povečuje prilagodljivost)
  5. Popolnost (izdelek naj bi bil popoln že v prvem poizkusu, v primeru težav in slabe kakovosti ter se poglobimo v vzroke, ki jih sproti odpravljamo)

Orodja za vitko proizvodnjo (Lean metode) niso omejena samo na industrijo, ampak se uporabljajo na številnih področjih. Temeljni načrt je preučevanje in odstranjevanje izgub na vseh delih vrednostnega toka. Da bi zmanjšali stroške, ustvarili kapital, povečali prodajo in ostali konkurenčni na rastočem svetovnem trgu.

Odstranjevanje izgub je proces, ki zahteva pregled vseh neodvisnih segmentov celotnega podjetja. Od vhodnih surovin do distribucije in prodaje končnih izdelkov. Pomembno je, da se osredotočimo tako na proces, kot tudi ljudi, dobavitelje in kupce. Glavni cilj vitke proizvodnje je koordinacija in izboljševanje procesov ustvarjanja dobrega končnega izdelka ali storitve vzdolž toka vrednosti.

Metode vitke proizvodnje poskušajo podrobno analizirati vse korake, ki so potrebni za izdelavo dobrega izdelka ali storitve. Vse od ideje do produkcije, od naročila do dostave. Od surovega materiala do dostavljenega kakovostnega končnega izdelka. Za celovito izvedbo tega pristopa pa je treba vključiti vse službe podjetja, ki so v kakršni koli povezavi s posameznim korakom izdelave končnega izdelka.

Lean metode

Za lažje razumevanje zasnove vitke proizvodnje in metod, ki jih v sklopu optimizacije poslovnih procesov uporabljamo, bomo v nadaljevanju pojasnili nekaj osnovnih pojmov.

Toyota je razvila svoj proizvodni sistem (Lean metode) za odpravo treh glavnih ovir v proizvodnji: »muda« (izgube), »muri« (preobremenjenost) in »mura« (neizravnanost).

Pod izgube zaradi preobremenjenosti štejemo tako preobremenitve delavcev, ki se kažejo kot utrujenost, slabo vzdušje v podjetju. Povečanje napak, kot tudi napačno planiranje linije ter previsoko postavljen čas takta stroja, prekratki časi menjav orodji, itd. Kot neizravnanost razumemo izgube, ki so nastale zaradi krmiljenja izdelave, ko ta ni zadosti uskladila kapacitet med seboj.

Muda je neposredna ovira materialnega pretoka. Kot je razvidno iz poglavja 3.2, obstaja 7 vrst izgub v proizvodnji, ki skupaj vodijo v manjšo produktivnost in daljši pretočni čas. Samo odprava mude iz procesa ne deluje, saj so vse tri komponente med sabo tesno povezane, torej ima razlog za nastanek ene komponente pogosto opravka z drugim dvema.

Podpora in motivacija vodstva podjetja sta na tej začetni točki odločilni. Vitka ali lean proizvodnja, učinkovitost, produktivnost, zanesljivost, razpoložljivost, zmogljivost, management, optimizacija procesov, z metodami: TPM, 5S, Kaizen, SMED, SFM. itd., so nepogrešljivi elementi sleherne organizacije, ki se želi uspešno spopadati s konkurenco na globalnem trgu.

Za več informacij nas kontaktirajte.

Poudariti je treba, da 100% odprava teh treh ovir ni mogoča, vendar pa je cilj vitke proizvodnje minimaliziranje ovir v procesu.

Video vsebine:

Kontaktirajte nas