OPIS OPERACIJE-AKTIVNOSTI

Tvrtka će napraviti promotivni video na materinjem i stranim jezicima. Vrijeme reprodukcije promotivnog videa bit će najmanje 2 minute. Tvrtka će također izraditi web stranicu i trgovinu za inozemna tržišta na dva strana jezika te se prijaviti za barem jedan sajam u inozemstvu na kojem će prezentirati svoje poslovanje. Svaka dionica namijenjena je edukaciji zaposlenika, a ujedno će se voditi računa i o razvoju njihovih kompetencija.

SVRHA OPERACIJE

Svrha operacije je sufinanciranjem uspostaviti nadogradnju elektroničkog poslovanja koja će olakšati izlazak na inozemno tržište, povećati međunarodnu konkurentnost, poboljšati i ubrzati interakciju s poslovnim partnerima u inozemstvu. CILJEVI OPERACIJE Cilj operacije je poboljšati ulazak i konkurentnost na stranim tržištima uspostavom elektroničkog poslovanja.
Financijska potpora projektu iznosi 29.400,00 €

Investiciju sufinanciraju Republika Slovenija i Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
(ERDF).

www.eu-skladi.si )