Usluge Lean Solutions hr

Lean usluge Rješenja: bavimo se implementacijom Lean metoda, obukom u području lean proizvodnje i lean logistike.

Usluge Lean Solutions, a ujedno i konkurentska prednost je to što većinu vremena provodimo u tvornici s vašim zaposlenicima, gdje se bavimo otklanjanjem gubitaka u procesu, educiranjem zaposlenika u njihovim poslovima i jačanjem timskog rada.

Uz dugogodišnje iskustvo svih zaposlenika (iz raznih djelatnosti), našim kupcima nudimo zaista velik set praktičnih rješenja. U tvrtki vjerujemo da je teorijsko znanje bitno, ali je praktično iskustvo ono što može pomoći u implementaciji stvarnih LEAN RJEŠENJA.

Što uopće znači riječ LEAN?

Lean je stanje u kojem pokušavamo ukloniti iz naših procesa sve što nije apsolutno neophodno za proizvode ili usluge. To se zove smanjenje gubitka. Gubitak je ono što smo napravili, ali on ne donosi dodanu vrijednost kupcu i on to nije spreman platiti. Naravno, tu su i nužni gubici (testiranje, planiranje, izvješćivanje…), ali oni nisu predmet leana. To je stalan proces i balansiranje između vrsta gubitaka. Često se događa da smanjivanjem jedne vrste gubitka drugu povećavamo. Usluge lean rješenja Lean rješenja i metode (usluge) za pomoć našim klijentima u stjecanju znanja

  • vitka proizvodnja – Cilj vitke proizvodnje je kontinuirano poboljšanje svih procesa. Njegova prednost je usmjerenost na rezultate, na dinamično vrijeme i troškovno učinkovite procese. Na smanjenju pogrešaka, na visoko učinkovitim strojevima i motiviranim zaposlenicima.
  • lean logistika – Jedna od glavnih prednosti lean logistike je upravljanje zalihama. Višak zaliha dovodi do gubitaka, a nedovoljna ponuda uznemiruje kupce zbog kašnjenja.
  • Lean organizacija – Lean organizacija temelji se na učinkovitom prepoznavanju gubitaka i rješavanju problema brzog povećanja narudžbi i kapaciteta.
  • Lean treninzi – Organizirani treninzi, radionice i obilasci omogućuju zaposlenicima iz različitih tvrtki da vide rezultate uspješne dugoročne implementacije.
  • 6s (5S) – Radi se o sustavnom pristupu organizaciji, standardizaciji i uklanjanju ometajućih čimbenika u radnoj okolini.
  • SFM – (Shopfloor management) olakšava nam upravljanje proizvodnim procesima na operativnoj razini.
  • TPM – je metoda – projekt – način razmišljanja koji vrlo intenzivno zadire u navike i način rada kako u održavanju tako iu proizvodnji.
  • KAIZEN – također je kultura i okvir za upravljanje tekućim promjenama koje mogu pomoći tvrtkama da poboljšaju svoje operativne procese
  • SMED – ili metoda za brze izmjene, pomaže nam smanjiti vrijeme trajanja izmjene alata ili proizvoda u procesu rada.
  • VSMkoristi se za određivanje potencijala i uskih grla u procesu.
  • JIDOKA – metoda koja omogućuje prepoznavanje lošeg proizvoda i sprječava njegovu daljnju proizvodnju…

Lean proizvodnja sustavan je okvir za uklanjanje otpada iz proizvodnog sustava ili toka vrijednosti bez žrtvovanja produktivnosti. Tok vrijednosti obuhvaća sve aktivnosti i tokove informacija koji postoje od dobavljača materijala do kupca. Lean metodologija uči o povezivanju zaposlenika na svim razinama organizacije. Identifikacija i otklanjanje gubitaka kako bi se osiguralo kontinuirano povećanje dodane vrijednosti robe koju isporučujemo kupcima. Lean način razmišljanja i kultura dodaju vrijednost i eliminiraju aktivnosti koje smanjuju vrijednost.

Jednostavno rečeno, cilj vitke proizvodnje je stvoriti veću vrijednost za kupce uz smanjenje količine otpada.

8 gubitaka u mršavoj organizaciji

U Lean proizvodnji vrijednost se označava kao svaka aktivnost koju je kupac spreman platiti. S druge strane, gubitak se definira kao sve što ne dodaje vrijednost proizvodu ili uzrokuje trošak bez koristi. Lean stručnjaci slažu se oko 8 gubitaka koji proizlaze iz Just in Time filozofije smanjenja troškova i povećanja vrijednosti.

 • Prekomjerna proizvodnja: Proizvodnja više, prije i brže nego što je potrebno za sljedeći proces ili kupca
 • Čekanje: operateri čekaju ciklus stroja, kvarove stroja ili materijal
 • Prijevoz: pomicanje komada više od potrebnog minimuma
 • Pretjerana obrada: nepotrebna ili nepravilna obrada
 • Zalihe: Veličina zaliha veća od minimalne potrebne u sirovinama, poluproizvodima ili gotovim komadima
 • Kretanje: kretanje ljudi ili strojeva više od potrebnog minimuma
 • Nedostaci: vrijeme i trud uloženi u inspekcijske popravke
 • Neiskorišteni ljudski potencijal
Usluge lean rješenja
Lean gubici u organizaciji

Najveći utjecaji na tvrtku

 1. Troškovi
  • Smanjenje troškova proizvodnje kroz uzastopno uvođenje lean kulture
  • Transparentnost i stabilnost troškova poduzeća
 2. Džemovi
  • Pravilno bilježenje i otkrivanje svih zagušenja koje utječu na dodanu vrijednost
  • Brzo djelovanje i praćenje učinaka provedenih aktivnosti
 3. Mršavi gubici
  • Obuka zaposlenika i intenzivne informacije o mršavim gubicima
  • Povezivanje zaposlenika u aktivne timove koji samostalno smanjuju mršave gubitke