Vitki procesi so osnova uspešne digitalne preobrazbe

Vitki procesi so osnova uspešne preobrazbe.

So najboljše orodje na poti k odličnosti, doseganju trajnega napredka in prilagajanju poslovanja na zahteve kupca. Praktična delavnica vam bo na zanimiv in interaktiven način predstavila poglede in izzive, s katerimi se srečujejo podjetja pri ohranjanju gospodarske uspešnosti in rasti.

Vsaka organizacija, ki želi biti dolgoročno uspešna in vodilna v svoji panogi, mora skrbeti za najboljšo možno izkoriščenost virov in boljše upravljanje s stroški.

Predstavljeno vam bo, kako poteka razvoj odličnih procesov v vitki organizaciji, ki so predpogoj za digitalno preobrazbo.

Pri izvajanju vitke proizvodnje/logistike in digitalni preobrazbi, so zaposleni ključni za uspeh. Zato vam bomo predstavili primere, kako povezati vse deležnike, ki uspešno izvajajo spremembe.

Teme: novosti na področju vitke organizacije v povezavi z digitalno preobrazbo.

Razvoj kadra za uspešno vpeljavo vitkih procesov kot predpogoj za digitalizacijo proizvodnjo.

Novosti na področju vitke logistike z digitalnimi rešitvami.

Pomen metode SFM (shop floor management) s podporo Power BI analitike za učinkovito odločanje.

Vitki procesi so osnova uspešne preobrazbe