TPM

TPM metoda – Total productive maintenance oziroma celovito produktivno vzdrževanje je metoda – projekt – miselnost, ki zelo intenzivno poseže v navade in način dela tako vzdrževanja kot proizvodnje. Dobro vzdrževan strojni park je osnova za visoko učinkovitost – produktivnost. Sam pristop, vpeljava metode, je odvisen od pravilno zastavljene strategije in postavitve organizacije TPM, ki bo skrbela za postopno vpeljavo metode v okviru lean proizvodnje. Prav tako je ključna izbira pravega koordinatorja TPM, ki vodi interno projekt in skrbi za nemoteno delo vseh timov TPM. Zadolžitve koordinatorja TPM so odvisne od velikosti podjetja in intenzivnosti same vpeljave.

Prikaz vseh 4 rezultatov