S.M.E.D.

SMED metoda, oziroma metoda za hitre menjave, nam pomaga zmanjšati čas trajanja menjave orodja ali produkta v delovnem procesu. Zaradi vse večjega števila verzij produktov in velikosti serij, ki jih proizvajamo, lahko s SMED metodo dosežemo zelo velike prihranke v razpoložljivosti svojih delovnih sredstev.

Pri uporabi SMEDa so izboljšave opazne v zelo hitrem času, rezultati, ki smo jih dosegli pri naših strankah kažejo na skrajšanje časa menjav od 25 % do kar 85 %. S krajšim časom menjav se poveča fleksibilnost proizvodnje, saj si lahko privoščimo pogostejše spremembe izdelkov. Poleg tega se izkoriščenost stroja in zmogljivost opreme poveča s krajšim časom mirovanja v času menjav.

Prikaz vseh 3 rezultatov