KAIZEN

KAIZEN – stalne izboljšave je v svojem najosnovnejšem prevodu japonski izraz, ki pomeni “nenehno izboljševanje” je tudi kultura in okvir za vodenje tekočih sprememb, ki lahko podjetjem pomagajo izboljšati njihove operativne procese

Koristi uvedbe “KAIZEN – stalne izboljšave”:
Poenostavitev delovnih procesov (odprava težkih opravil), višja učinkovitost, višja produktivnost, večja kakovost, večja varnost, manj izmeta, manj zalog – več prostora
manj okvar, Izboljšani standardi delovnih operacij (dokumentacija), izboljšanje varnosti in ergonomije dela, izboljšano timsko delo, izboljšane vodstvene sposobnosti, zaposlenim prinaša občutek vrednosti in smiselnosti, kar pomaga dvigniti moralo, krajši dobavni roki, krajša proizvodna linija

Prikaz vseh 2 rezultatov