EU PROJEKTI

Integrirano rješenje za optimizaciju proizvodnje (industrijski spyder)

Integrirano rješenje za optimizaciju proizvodnje (industrijski spyder)

Cilj projekta je razvoj integriranog sustava (rješenje za optimizaciju proizvodnje – industrijski spyder). Svrha je praćenje proizvodnje rješenjima temeljenim na naprednim senzorima, blockchain tehnologiji i analitika prikuplja, analizira i obrađuje industrijske podatke korištenjem metoda umjetne inteligencije. Istodobno, u stvarnom vremenu povezuje tri glavna čimbenika svake proizvodnje: čovjek – stroj – alat.

Iznos ukupnih troškova operacije : 5.790.215,25 eura

Iznos sufinanciranja: 2.327.671,70 eura

Investiciju sufinanciraju Republika Slovenija i Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj ( www.eu-skladi.si )

industrijsko rješenje spydera

industrijsko rješenje spydera

industrijsko rješenje spyderaIntegralno industrijsko rješenje spyder – sažetak web stranice

Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) financijski je instrument europske kohezijske politike za razdoblje 2007.-2013. ERDF, zajedno s Europskim socijalnim fondom, spada u okvir strukturnih fondova, koji čine dio proračuna Zajednice. Apsorpcija strukturnih fondova temelji se na načelu podijeljene odgovornosti između Europske komisije i tijela država članica. Tako je Slovenija pripremila dva operativna programa za razdoblje 2007.-2013., a to su Operativni program za jačanje regionalnih razvojnih potencijala (OP RD) i Operativni program razvoja okolišne i prometne infrastrukture (OP ROPI), za koje se koristi financijski instrument ERDF-a. za potrebe Cilja 1. “Konvergencija”) europske kohezijske politike. Osim toga, ERDF je financijski instrument Cilja 3 (“Europska teritorijalna suradnja”).

Europski fond za regionalni razvoj namijenjen je jačanju gospodarske i socijalne kohezije i pomoći u rješavanju velikih razvojnih neravnoteža u regijama Zajednice. ERDF tako pridonosi smanjenju jaza između razina razvoja različitih regija. To su regije u najnepovoljnijem položaju, uključujući ruralna i urbana područja, industrijske regije u opadanju, područja s geografskim i prirodnim nedostacima, kao što su otoci, planinska područja, rijetko naseljena područja i pogranična područja. Pritom ERDF provodi prioritete Zajednice, posebice potrebu za jačanjem konkurentnosti i inovativnosti, stvaranjem i održavanjem održivih radnih mjesta te osiguravanjem održivog razvoja.

Europski fond za regionalni razvoj ima za cilj jačanje ekonomske i socijalne kohezije u Europskoj uniji balansiranjem regionalnih neravnoteža.

Uz pomoć Lean metoda eliminiramo gubitke i aktivnosti bez dodane vrijednosti na strukturiran način. Bitan je timski rad i suradnja između različitih odjela, a za napredak tvrtke osiguravamo izvrsno korisničko iskustvo i povrat ulaganja.

Kontaktirajte nas